Područni uredi

Područni ured Rijeka

Novosti

Terenska vježba
4.3.2015.

Terenska vježba "Kostrena 2015."

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana CZ i 10 godina djelovanja DUZS, Općina Kostrena u suradnji sa PUZS Rijeka u subotu, 28.02.2015. u Kostreni, organizirala je i provela terensku vježbu sa ciljem uvježbavanja snaga zaštite i spašavanja.

Obilježavanja
12.2.2015.

Obilježavanja "Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112"

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

U ponedjeljak, 11. veljače 2015. godine u 10.00 sati, u prostorijama Primorsko-goranske županije, u povodu obilježavanja "Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112", održan je prigodan prijem djelatnika Županijskog centra 112 Rijeka.

Sastanak predstavnika Primorsko - goranske županije, Grada Rijeke i PUZS-a Rijeka
30.1.2015.

Sastanak predstavnika Primorsko - goranske županije, Grada Rijeke i PUZS-a Rijeka

ŽUPANIJA PRIMORSKO - GORANSKA

Sastanak čelnika Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, Grada Rijeke i Primorsko - goranske županije

Zamjenik župana i pročelnik PUZS Rijeka posjetili HGSS
7.1.2015.

Zamjenik župana i pročelnik PUZS Rijeka posjetili HGSS

Zamjenik župana Marko Boras Mandić, u svojstvu načelnika Stožera ZiS i pročelnik PUZS Rijeka Matko Škalamera posjetili su Interventnu bazu Gorske službe spašavanja na Platku.

Sastanak sa zapovjednim kadrom postrojbi CZ na području PGŽ
11.12.2014.

Sastanak sa zapovjednim kadrom postrojbi CZ na području PGŽ

Temeljem procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, sve JLS u PGŽ su realizirale svoju obvezu u vezi ustrojavanja postrojbe CZ opće namjene.

Plan evakuacije i zbrinjavanja stanovnika Općine Kostrena
4.12.2014.

Plan evakuacije i zbrinjavanja stanovnika Općine Kostrena

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Općina Kostrena izradila je posebni separat svog Plana zaštite i spašavanja naziva „Plan evakuacije naselja koja gravitiraju rafineriji nafte INA Rijeka, pogon Urinj.

Kontakt informacije

Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka
Riva 10, 51000 Rijeka
Tel: 051  352 430
Fax: 051 321 779
e-mail: rijeka112@duzs.hr

pročelnik Područnog ureda
Matko Škalamera
Tel: 051 352 440
Fax: 051 321 779

Županijski centar 112 Rijeka
Tel: 112
Fax: 051 215 066
e-mail: rijeka112@duzs.hr

voditelj Županijskog centra 112 Rijeka
Branko Ljubanović
Tel: 051 352 441
Fax: 051 215 066

Odjel za preventivne i planske poslove
voditeljica Lenjinka Juričić - Mamilović
Tel: 051 352 437
Fax: 051 321 779

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite - Odjel Rijeka
zapovjednik DIP-a CZ RH, voditelj Odjela Rijeka - glavni instruktor
Siniša Badovinac
Tel: 051 352 433
Fax: 051 321 779