Područni uredi

Područni ured Rijeka

Novosti

Vježba
26.9.2016.

Vježba "EKO-MORE 2016"

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

U sklopu manifestacije Rijeka Nautic Show 2016 održana je pokazna vježba čišćenja mora pod nazivom "EKO-MORE 2016"

Riječke vatre u čast poginulim vatrogascima
26.9.2016.

Riječke vatre u čast poginulim vatrogascima

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Održan je "9. memorijal Riječke vatre", natjecanje vatrogasaca u organizaciji JVP Grada Rijeke

Edukacija djece na Platku nedaleko Rijeke
20.7.2016.

Edukacija djece na Platku nedaleko Rijeke

ŽUPANIJA PRIMORSKO - GORANSKA

U sklopu ljetnog združenog kampa djece održana edukacija djece

Osposobljavanja povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
20.6.2016.

Osposobljavanja povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka proveo je teoretski dio osposobljavanja povjerenika i zamjenika povjerenika CZ Grada Rijeke

Natječaj za likovne,literarne i foto radove djece i mladih
20.5.2016.

Natječaj za likovne,literarne i foto radove djece i mladih

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Proveden Natječaj za likovne, literarne i foto radove djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te djece i mladih s posebnim obrazovnim potrebama iz Republike Hrvatske za školsku 2015./2016. godinu, na temu katastrofa i snaga zaštite i spašavanja.

Obuka specijalističkih postrojbi civilne zaštite
16.5.2016.

Obuka specijalističkih postrojbi civilne zaštite

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka uz potporu Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka u „Trenažnom centru Šapjane“ provodili su obuku, sa ciljem uvježbavanja postrojbi civilne zaštite.

Kontakt informacije

Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka
Riva 10, 51000 Rijeka
Tel: 051  352 430
Fax: 051 321 779
e-mail: rijeka112@duzs.hr

pročelnik Područnog ureda
Matko Škalamera
Tel: 051 352 440
Fax: 051 321 779

Županijski centar 112 Rijeka
Tel: 112
Fax: 051 215 066
e-mail: rijeka112@duzs.hr

voditelj Županijskog centra 112 Rijeka
Milan Marković
Tel: 051 352 441
Fax: 051 215 066

Odjel za preventivne i planske poslove
voditeljica Lenjinka Juričić - Mamilović
Tel: 051 352 437
Fax: 051 321 779