Područni uredi

Područni ured Rijeka

Novosti

Edukacija djece na Platku nedaleko Rijeke
20.7.2016.

Edukacija djece na Platku nedaleko Rijeke

ŽUPANIJA PRIMORSKO - GORANSKA

U sklopu ljetnog združenog kampa djece održana edukacija djece

Osposobljavanja povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
20.6.2016.

Osposobljavanja povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka proveo je teoretski dio osposobljavanja povjerenika i zamjenika povjerenika CZ Grada Rijeke

Natječaj za likovne,literarne i foto radove djece i mladih
20.5.2016.

Natječaj za likovne,literarne i foto radove djece i mladih

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Proveden Natječaj za likovne, literarne i foto radove djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te djece i mladih s posebnim obrazovnim potrebama iz Republike Hrvatske za školsku 2015./2016. godinu, na temu katastrofa i snaga zaštite i spašavanja.

Obuka specijalističkih postrojbi civilne zaštite
16.5.2016.

Obuka specijalističkih postrojbi civilne zaštite

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka uz potporu Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka u „Trenažnom centru Šapjane“ provodili su obuku, sa ciljem uvježbavanja postrojbi civilne zaštite.

Cjelodnevna ljetna vježba spašavanja Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka
9.5.2016.

Cjelodnevna ljetna vježba spašavanja Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Na Veloj Peši, stijeni iznad Grobničkog polja između Rijeke i izletišta Platak održana je cjelodnevna ljetna vježba spašavanja Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka.

Obilježavanje 130. obljetnice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Opatija
9.5.2016.

Obilježavanje 130. obljetnice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Opatija

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Dana 6. svibnja 2016. svečanom skupštinom Dobrovoljno vatrogasno društvo Opatija zaokružilo je trodnevno obilježavanje 130. obljetnice od osnutka ove vatrogasne postrojbe.

Kontakt informacije

Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka
Riva 10, 51000 Rijeka
Tel: 051  352 430
Fax: 051 321 779
e-mail: rijeka112@duzs.hr

pročelnik Područnog ureda
Matko Škalamera
Tel: 051 352 440
Fax: 051 321 779

Županijski centar 112 Rijeka
Tel: 112
Fax: 051 215 066
e-mail: rijeka112@duzs.hr

voditelj Županijskog centra 112 Rijeka
Milan Marković
Tel: 051 352 441
Fax: 051 215 066

Odjel za preventivne i planske poslove
voditeljica Lenjinka Juričić - Mamilović
Tel: 051 352 437
Fax: 051 321 779