Područni uredi

Područni ured Rijeka

Novosti

Obilježavanja
12.2.2015.

Obilježavanja "Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112"

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

U ponedjeljak, 11. veljače 2015. godine u 10.00 sati, u prostorijama Primorsko-goranske županije, u povodu obilježavanja "Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112", održan je prigodan prijem djelatnika Županijskog centra 112 Rijeka.

Sastanak predstavnika Primorsko - goranske županije, Grada Rijeke i PUZS-a Rijeka
30.1.2015.

Sastanak predstavnika Primorsko - goranske županije, Grada Rijeke i PUZS-a Rijeka

ŽUPANIJA PRIMORSKO - GORANSKA

Sastanak čelnika Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, Grada Rijeke i Primorsko - goranske županije

Zamjenik župana i pročelnik PUZS Rijeka posjetili HGSS
7.1.2015.

Zamjenik župana i pročelnik PUZS Rijeka posjetili HGSS

Zamjenik župana Marko Boras Mandić, u svojstvu načelnika Stožera ZiS i pročelnik PUZS Rijeka Matko Škalamera posjetili su Interventnu bazu Gorske službe spašavanja na Platku.

Sastanak sa zapovjednim kadrom postrojbi CZ na području PGŽ
11.12.2014.

Sastanak sa zapovjednim kadrom postrojbi CZ na području PGŽ

Temeljem procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, sve JLS u PGŽ su realizirale svoju obvezu u vezi ustrojavanja postrojbe CZ opće namjene.

Plan evakuacije i zbrinjavanja stanovnika Općine Kostrena
4.12.2014.

Plan evakuacije i zbrinjavanja stanovnika Općine Kostrena

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Općina Kostrena izradila je posebni separat svog Plana zaštite i spašavanja naziva „Plan evakuacije naselja koja gravitiraju rafineriji nafte INA Rijeka, pogon Urinj.

Sastanak sa zapovjednim kadrom postrojbi CZ Gorskog kotara
20.11.2014.

Sastanak sa zapovjednim kadrom postrojbi CZ Gorskog kotara

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Dana 18.11. 2014. u Ravnoj Gori, održan je sastanak sa zapovjednim kadrom postrojbi civilne zaštite opće namjene, sa predstavnicima Gradova Čabra, Delnica i Vrbovskog, te Općinama Fužine i Ravna gora.

Kontakt informacije

 • Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka
  Ružićeva 16, 51000 Rijeka
  Tel: 051  352 430
  Fax: 051 321 779
  e-mail: rijeka112@duzs.hr
 • pročelnik Područnog ureda
  Matko Škalamera
  Tel: 051 352 440
  Fax: 051 321 779
 • Županijski centar 112 Rijeka
  Tel: 112
  Fax: 051 215 066
  e-mail: rijeka112@duzs.hr
 • voditelj Županijskog centra 112 Rijeka
  Branko Ljubanović
  Tel: 051 352 441
  Fax: 051 213 611
 • Odjel za preventivne i planske poslove
  voditeljica Lenjinka Juričić - Mamilović
  Tel: 051 352 437
  Fax: 051 321 779
 • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite - Odjel Rijeka
  zapovjednik DIP-a CZ RH, voditelj Odjela Rijeka - glavni instruktor
  Siniša Badovinac
  Tel: 051 352 433
  Fax: 051 321 779