Područni uredi

Područni ured Rijeka

Novosti

Obuka postrojbi civilne zaštite u slučaju velikih nesreća i katastrofa
18.5.2015.

Obuka postrojbi civilne zaštite u slučaju velikih nesreća i katastrofa

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

Organizirana obuka uvježbavanja postrojbi civilne zaštite kao dodatnih snaga koje se aktiviraju u slučaju velikih nesreća i katastrofa

Posjeta JVP Opatija i ARZ TJ Rupa
15.5.2015.

Posjeta JVP Opatija i ARZ TJ Rupa

Dana 14.05.2015. djelatnici ŽC 112 Rijeka obišli su JVP Opatija i ARZ TJ Rupa

Svečana sjednica JVP Opatija u povodu 70-te obljetnice
12.5.2015.

Svečana sjednica JVP Opatija u povodu 70-te obljetnice

Održana Svečana sjednica Javne vatrogasne postrojbe Opatija, u povodu obilježavanja 70. godina od osnivanja

70. godišnjica rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije
12.5.2015.

70. godišnjica rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije

U Opatiji je održano višednevno obilježavanje 70. godišnjice rada Javne vatrogasne postrojbe

Razvoj kompetencija djelatnika ŽC 112
7.5.2015.

Razvoj kompetencija djelatnika ŽC 112

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

05. svibnja 2015. godine u Rijeci, održana edukacija pod nazivom „Modul 3 - Razvoj kompetencija djelatnika ŽC 112“

Kontakt informacije

Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka
Riva 10, 51000 Rijeka
Tel: 051  352 430
Fax: 051 321 779
e-mail: rijeka112@duzs.hr

pročelnik Područnog ureda
Matko Škalamera
Tel: 051 352 440
Fax: 051 321 779

Županijski centar 112 Rijeka
Tel: 112
Fax: 051 215 066
e-mail: rijeka112@duzs.hr

voditelj Županijskog centra 112 Rijeka
Branko Ljubanović
Tel: 051 352 441
Fax: 051 215 066

Odjel za preventivne i planske poslove
voditeljica Lenjinka Juričić - Mamilović
Tel: 051 352 437
Fax: 051 321 779