Područni uredi

Područni ured Split

Novosti

Djeca iz Vrsina posjetili Područni ured
3.2.2016.

Djeca iz Vrsina posjetili Područni ured

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Dana 02. veljače 2016. godine učenici OŠ „Ivan Duknović“Marina, Područne škole Vrsine i djeca Dječjeg vrtića „Cvrčak“ iz Vrsina posjetili su PUZS Split

Osposobljavanje operativnih snaga civilne zaštite Općine Dugi Rat
1.2.2016.

Osposobljavanje operativnih snaga civilne zaštite Općine Dugi Rat

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Dana 29. siječnja 2016. godine provedeno je osposobljavanje operativnih snaga civilne zaštite Općine Dugi Rat

Edukacija djece u području zaštite i spašavanja
1.2.2016.

Edukacija djece u području zaštite i spašavanja

županija splitsko - dalmatinska

Područni ured za zaštitu i spašavanje Split je dana 29. siječnja 2016. godine organizirao edukaciju djece u području zaštite i spašavanja u DV "Dugi Rat"

Medicinski prijevoz zrakom
1.2.2016.

Medicinski prijevoz zrakom

županija splitsko - dalmatinska

U vremenskom periodu od 25.01.2016. do 01.02.2016. godine realizirana su tri medicinska prijevoza helikopterom HRZ

Medicinski prijevoz helikopterom HRZ
18.1.2016.

Medicinski prijevoz helikopterom HRZ

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

Prošlog tjedna helikopterom HRZ prevezeno 5 pacijenata s otoka Hvara

Medicinski prijevoz helikopterom HRZ
11.1.2016.

Medicinski prijevoz helikopterom HRZ

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

Proteklog tjedna realiziran jedan medicinski let sa otoka Hvara

Kontakt informacije

Područni ured za zaštitu i spašavanje Split
Moliških Hrvata 1, 21000 Split
Tel: 021/353-800
Fax: 021/260-258
e-mail: split112@duzs.hr

pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split
Srđan Kušćević, dipl.iur.
Tel: 021/353-784
Fax: 021/463-945
e-mail: srdjan.kuscevic@duzs.hr

Županijski centar 112 Split
Tel: 021/112, 021/460-710,
Fax: 021/463-945 
e-mail: split112@duzs.hr 

voditelj Županijskog centra 112 Split

Tel: 021/353-784
Fax: 021/463-945

Odjel za preventivne i planske poslove
voditelj Željko Šeravić, dipl.ing.
Tel: 021/353-795
Fax: 021/260-258
e-mail: zeljko.seravic@duzs.hr

Inspekcija vatrogastva
dr.sc.Gracijano Kalebić, mag.prim.educ.
inspektor za vatrogastvo
Tel: 021/353-796
Fax: 021/260-258
e-mail: gracijano.kalebic@duzs.hr

Inspekcija zaštite i spašavanja

Vesna Cindro Ostoja, dipl.iur.

viši inspektor za zaštitu i spašavanje 
Tel: 021/353-794
Fax: 021/260-258
e-mail: vesna.cindro@duzs.hr

Ivana Rajić, dipl.oecc.
inspektor za zaštitu i spašavanje
Tel: 021/353-794
Fax: 021/260-258
e-mail: ivana.rajic@duzs.hr