Područni uredi

Stanje obrane od poplave

DUZS

STANJE OBRANE OD POPLAVA - 30.09.2010. - 08:30 sati
Poplavljena područja
Slivno područje „ČESMA-GLOGOVNICA“
- Poplavljeno područje ispod sela Dražica. Poplavljen most na rijeci Česmi.

Sisak
- Voda u poplavljenim područjima povukla se iz dvorišta i gospodarskih zgrada u Kraljevoj Velikoj. Poplavljeno je cca. 400 ha poljoprivrednog zemljišta koje se lagano prazni jer je blizu retenciji Opeka.
- Cesta Trebež - Kraljeva Velika je poplavljena u dužini od 400 m.
- rijeka Buzeta se povukla s lokalne ceste u naselju Balinac.
- potok Prijeka se povukao s lokalne ceste u naselju Prijeka.

Područje Kutine
- voda se povlači sa svih poplavljenih površina, no iako je situacija pod kontrolom, gospodarski i stambeni objekti te prometnice u naseljima Stružec-Varoš i Zapoljic i dalje su ugoženi,
- rijeka Ilova ponovno plavi livadske površine uz ŽC Međurić –Garašnica.

Državna prometnica Popovača – Sisak zatvorena je za sav promet do daljnjeg.


REDOVNO IZVJEŠĆE DRŽAVNOG CENTRA 112 - STANJE OBRANE OD POPLAVa - 28./29. RUJNA 2010. GODINE

STANJE OBRANE OD POPLAVA

Izvod iz izvješća Državnog centra za obranu od poplava Hrvatskih voda od 28. rujna u 12:00 sati:

1. Hidrometeorološki uvjeti:
U proteklom vremenu nije bilo značajnijih oborina na slivu rijeke Save u Republici Hrvatskoj, a kiša nije padala ni u Sloveniji ni u Bosni i Hercegovini na području sliva Save.
Vodostaji rijeke Save od Jesenica do Siska bili su u daljnjem opadanju. Na nizvodnom dijelu od Siska do Županje vodostaji Save bili su u blagom porastu.
Vodostaji rijeke Kupe i Une također su opadali, a jedino je vodostaj Ilove u donjem dijelu toka, bio u značajnom porastu, osobito na vodomjernoj postaji Ilova -Veliko Vukovje.

2. Mjere obrane koje su na snazi:
Izvanredne mjere obrane od poplave:
· Retencija Lonjsko polje - CS Šašna Greda (dionica 53/I)

3. Poplavljena područja:

Područje Velike Gorice

· Čička Poljana - voda se povukla

COP Sisak
- Dionica 31/II – potok Željan još izliven na ŽC Kraljeva Velika – Gradine u dužini cca 2 x 200 m, poplavio gospodarske objekte i cca 20 dvorišta, cesta zatvorena za promet, stupac vode na cesti i do 30 cm.
- Voda u poplavnom području Kraljeve Velike se povlači. Poplavljeno je cca 500 ha poljoprivrednog zemljišta.
- Rijeka Buzeta povlači se sa lokalne ceste u naselju Balinac.
- Potok Prijeka povlači se sa lokane ceste u naselju Prijeka.

Područje Kutine - SMŽ
- Voda se povlači sa svih poplavljenih površina. Gospodarski i stambeni objekti te prometnice u naseljima Stružec-Varoš i Zapoljic i dalje su ugroženi, ali je situacija pod kontrolom.
- rijeka Ilova ponovno plavi livadske površine uz ŽC Međurić –Garešnica.
Državna cesta Popovača – Sisak zatvorena je za sav promet do daljnjeg.

4. Prognoza vodostaja
Prema prognozi oborina za razdoblje od 28.9. - 30.9.2010. (Model ALADIN Hrvatska), očekuje se daljnji pad vodostaja rijeke Save od Jesenica do Jasenovca, dok se na nizvodnom dijelu do Županje očekuje blagi pad/stagnacija. Isto tako vodostaji rijeke Kupe sa pritokama, Krapine sa pritokama, Une i lijevih pritoke Save biti će u opadanju.

Stanje na poplavljenim područjima prema izvješćima ŽC 112:

Zagrebačka županija - Velikogoričko područje
Stožer zaštite i spašavanja grada Velike Gorice izdao je priopćenje da je voda iz gradskog vodovoda zdravstveno ispravna i smije se piti. Voda iz privatnih bunara, hidrofora i privatnih vodovoda nije zdravstveno ispravna i ne smije se koristiti. Voda iz privatnog bunara ili vodovoda mora se prokuhavati i samo se takva smije koristiti. Ekipe Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije obilazi teren i educira stanovništvo o načinima korištenja vode i o načinu prokuhavanja.
Lokalno stanovništvo može koristiti vodu s hidranata na koje su postavljene pipe, a osim toga cisterna s vodom za piće na raspolaganju je svaki dan i vozit će kroz naselja stradala od poplave.

Istarska županija
28. rujna na području Istarske županije stanje se normalizira i nema upozorenja u pogledu vodostaja rijeka i novih obilnijih padalina. Od ŽVOC Pula primljena je obavijest da je jedna ekipa JVP Pula bila na sanaciji i ispumpavanju vode na Fažanskoj cesti.


IZVJEŠTAJ DRŽAVNOG CENTRA 112-STANJE OBRANE OD POPLAVA-27./28.09.2010.
STANJE OBRANE OD POPLAVA

Dana 27. rujna u 15:00 sati Državni centar za obranu od poplava donosi rješenje o uspostavi izvanredne mjere obrane od poplava na području Sisačko-moslavačke županije, slivno područje Lonja Trebež, dionica 55/II, a vezano na visinu vodostaja r. Ilove na mjerodavnom vodomjeru Veliko Vukovje.

Izvod iz izvješća Državnog centra za obranu od poplava Hrvatskih voda
od 27. rujna u 08:00 sati:
Hidrometeorološki uvjeti:
Tijekom noći nije bilo značajnijih oborina na slivu rijeke Save u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj. Povoljnije meteorološke prilike tijekom noći povoljno su utjecale na stanje vodostaja rijeke Save.
Vodostaji rijeke Save od Jesenica do Zagreba bili su u daljnjem opadanju Na nizvodnom dijelu od Zagreba do Županje vodostaji Save bili su u blagom porastu.
Isto tako vodostaji rijeke Kupe, Une i Ilove bili su u porastu.

Poplavljena područja
Područje Velike Gorice
Čička Poljana - voda se povukla

COP Sisak
Sektor I

- dionica 31/II – potok Željan izlio se na ŽC Kraljeva Velika – Gradine u dužini cca 500 m, poplavio gospodarske objekte i dvorišta, započela postava vreća s pijeskom oko obiteljskih kuća, cesta zatvorena za promet. Tijekom noći dostavljeno 1000 vreća i 50 m³ pijeska. Voda se tijekom jutra počela povlačiti, cesta još uvijek zatvorena.
- ŽC Lipovljani – Novska – oko podneva izlili se bujični kanali, a oko 20:00 sati voda se povukla sa ceste Sektor II,
- rijeka Buzeta izlila se na LC u naselju Balinac cca 60 m,
- potok Crljena na ŽC Glina – Buzeta u naselju Šibine, preko jedne trake u dužini od cca 10 m,
- potok Prijeka na lokanu cestu u naselju Prijeka, u dužini cca 100 m.

Područje Kutine SMŽ
- povlači se voda sa svih poplavljenih površina, ali su gospodarski i stambeni objekti te prometnice u naseljima Stružec-ulica Varoš i Zapoljic i dalje ugroženi.
- državna prometnica Popovača – Sisak zatvorena je za sav promet do daljnjeg.

Poduzete aktivnosti
Provode se mjere pripremnog stanja, te redovne i izvanredne obrane od poplava. Obavljaju se potrebni radovi na otklanjanju i saniranju prodora, podvira i klizišta. O svim poduzetim aktivnosti obavještavaju se sredstva javnog obavještavanja i provode sve propisane mjere u suradnji sa službama 112.

Prognoza vodostaja
Tijekom dana očekuje se daljnji pad vodostaja rijeke Save od Jesenica do Zagreba, a na nizvodnom dijelu do Županje očekuje se blagi porast. Isto tako očekuje se daljnji porast vodostaja rijeka Une i Kupe, pri čemu se ne očekuje proglašenje dodatnih mjera obrane od poplava osim onih koje su na snazi.

Stanje na poplavljenim područjima prema izvješćima ŽC 112:
Zagrebačka županija
Dana 27. rujna još uvijek se otklanjaju posljedice poplava nastale na širem području općine Orle kao i na području Čičke Poljane, a odnose se na rad dobrovoljnih vatrogasaca (ispumpavanje podruma stambenih i gospodarskih zgrada te depresija) kao i aktivnosti sanitarne, veterinarske i epidemiološke službe.

Na velikogoričkom području
Stožer za zaštitu i spašavanje i zapovjedništvo Civilne zaštite održali su koordinacijski sastanak na kojem je utvrđeno da se stanje na velikogoričkom terenu normaliziralo.
Ljudi su se uglavnom vratili svojim kućama i rade na sanaciji nastale štete.
Štetu je do sada prijavilo 435 osoba, a Povjerenstvo za njezino utvrđivanje je na terenu.
Vatrogasne ekipe i dalje su na poslovima ispumpavanja vode iz kuća i dvorišta.
VG Čistoća odvozi otpad, a i dalje se radi na dezinfekciji i odvozu lešina.
Ekipe Crvenog križa počele su s obilaskom terena i podjelom pomoći socijalno ugroženim obiteljima.

Istarska županija
Dana 27. rujna na području Istarske županije stanje se normalizira. Vatrogasci su tijekom dana obavljali ispumpavanje vode iz podruma jednog objekata u Puli te iz obiteljskih kuća u naselju Šurida općina Fažana. Stanje se normalizira i nema upozorenja u pogledu vodostaja rijeka i novih obilnijih padalina.

Sisačko-moslavačka županija
Dana 27. rujna na području Sisačko-moslavačke županije stanje se normalizira i nastavljeno je prepumpavanje na kanalu Obžev te na zečjem nasipu na najnižim dijelovima u Stružcu. Također se vrši prepumpavanje zaobalnih oborinskih voda u Trebarjevu Desnom. Prema izvješću PUZS Sisak, voda se u Lekeniku povukla s poplavljenog kolnika i nema ugroze objekata.


STANJE OBRANE OD POPLAVA - 27.09.2010. - 17:00 sati
Područje Grada Velike Gorice
Ljudi su se uglavnom vratili svojim kućama i rade na sanaciji nastale štete. Štetu je do sada prijavilo 435 osoba, a Povjerenstvo za njezino utvrđivanje je na terenu. Vatrogasne ekipe i dalje su na poslovima ispumpavanja vode iz kuća i dvorišta. VG čistoća odvozi otpad, a i dalje se radi na dezinfekciji i odvozu lešina. Ekipe Crvenog križa počele su s obilaskom terena i podjelom pomoći socijalno ugroženim obiteljima.

Dojave o svim potrebama: 112 ili 6221 283 Javna vatrogasna postrojba Velike Gorice
Prihvatni centar za evakuirane i Centar humanitarne pomoći: Suzana Strunjak 098 247 040.

Područje Grada Pule i općine Fažana
Tijekom poslijepodneva vatrogasci JVP Pula (2 ekipe) crpili su vodu iz tri obiteljske kuće u naselju Valbandon - općina Fažana, iz jedne uvale u naselju Šurida, u podrumskim prostorijama zgrade "Croatia" osiguranja u Puli i okna lifta u Divkovićevoj ulici Pula.

Prema meteorološkoj postaji Fažana tijekom jutra je na jedan metar četvorni pala jedna litra oborina.

Hrvatske vode - Centar za obranu od poplave Županije Istarske izvješćuju nas da je od 12 sati prekinuto pripremno stanje obrane od poplave za područje malih slivova "Mirna- Dragonja" i "Raša-Boljunčica".

Područje Grada Karlovca
U 09,00 svi vodostaji rijeke Kupe, kao i pritoci u gornjem toku iznad Karlovca su u konstantnom padu, pa nema opasnosti od poplave na karlovačkom poslu.
Od 13,00 sati vodostaj rijeke Kupe je nakon stagnacije u padu za 1cm i u Karlovcu u odnosu na 12,00 sati. Vodostaji u gornjem toku i dalje su u padu.

Područje Grada Siska
Tijekom jutra dobili smo obavijest Hrvatskih voda da je vezano na visinu vodostaja rijeke Save na mjerodavnom vodomjeru Jasenovac, rano jutros u 4:00 sata zabilježen vodostaj 704 cm s tendencijom daljnjeg porasta.

Rješenje o uspostavi redovne obrane od poplava donosi se za slivno područje „Banovina“ dionice br.:33,34/I, slivno područje „Subocka-Strug“ dionice br.: 29,30/I i 30/II dana 27.09.2010. u 4.00 sata.

Područje Bjelovarsko-bilogorske županije
Na snazi je i dalje pripremno stanje obrane od poplava za slivno područje Česma – Glogovnica, dionica 63 (mjerodavni vodomjer Čazma).
Zbog vode na kolniku i dalje je zatvorena ŽC 3282, dionica Orlovac - Dražica.
U Rajiću, na dionici ŽC3042 Rajić-Bolč, voda se povukla sa ceste, znakovi su maknuti, prema današnjoj informaciji „Ceste“ Bjelovar od 10.10 sati


STANJE OBRANE OD POPLAVA - 27.09.2010. - 10:00 sati
Mjere obrane koje su na snazi:
Pripremno stanje obrane od poplave:
· Sava - Dubrovčak do 5 sati 27.9.2010.
· Sava - Crnac
· Sava - Trebež
· Retencija Lonjsko polje - Trebež retencija do 000 sati 27.9.10.
· Sava - Jasenovac do 4 sata 27.9.2010.
· Sava - Mačkovac
· Sava - Davor
· Sava - Slavonski Brod
· Česma - Čazma
· Krapina - Kupljenovo
· Una - Hrvatska Kostajnica od 20 sati 26.9.2010.
Redovne mjere obrane od poplave:
· Retencija Lonjsko polje - Česma ušće (dionice 53/II, 54 i 57/I)
· Retencija Lonjsko polje - Česma ušće (dionica 59)
· Ilova - Veliko Vukovje dionica 55/I od 18 sati 26.9.2010.
· Sava - Dubrovčak od 5 sati 27.9.2010. ( dionica 69/I)
· Retencija Lonjsko polje - Trebež retencija od 000 sati 27.9.10. ( dionica 55//I)
· Sava - Jasenovac od 4 sata 27.9.2010. ( dionica 29, 30/I,33 i 34)
Izvanredne mjere obrane od poplave:
· Retencija Lonjsko polje - CS Šašna Greda (dionica 53/I)

Prognoza vodostaja
Tijekom noći ostvaren je znatan porast vodostaja rijeke Save od Jesenica do Siska pri čemu su uvedene mjere pripremnog stanja obrane od poplave za dionice mjerodavnih vodostaja Sava Jesenice, Sava Zagreb i Sava Rugvica.
Prema prognozi vodostaja očekuju se sljedeći maksimalni vodostaji.
Rugvica: 630 ± 30 cm rano ujutro 27.9.2010.
Dubrovčak: 640 ± 20 cm u jutarnjim satima 27.9.2010.

Zagrebačka županija
Na sjednici Stožera zaštite i spašavanja Zagrebačke županije održanoj 26.09.2010. prisustvovali su gradonačelnici gradova Zaprešić, Samobor, Sveta Nedelja, Velika Gorica i načelnici općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Orle, Rugvica koji su dali izvješće o nastalim posljedicama kao i aktivnostima koje treba poduzeti u narednom razdoblju.
Na području nadležnosti, sve gotove snage zaštite i spašavanja su u stanju pripravnosti.

Još uvijek se otklanjaju posljedice poplava nastale na širem području općine Orle kao i na području Čičke Poljane, a odnose se na rad dobrovoljnih vatrogasaca (ispumpavanje podruma stambenih i gospodarskih zgrada te depresija) te aktivnosti sanitarne, veterinarske i epidemiološke službe.
Slijedom informacija o trenutnom stanju, ne očekuju se veće posljedice uzrokovane prolazom drugog vodnog vala na područjima pogođenim katastrofalnim posljedicama.

Na velikogoričkom području ispumpavanje na poplavljenim područjima je pri kraju. Još ima određeni broj objekata u Čičkoj Poljani i Bukevskom Sopu, koje treba ispumpati.
Sva kućanstva, osim onih u kojima nema ljudi, prikopčana su na elektroenergetsku mrežu. Ceste su prohodne, jedino se građanima ne preporuča korištenje mosta u Čičkoj Poljani, jer je oštećen.
Humanitarna pomoć će se i dalje zaprimati u DVD-u Novo Čiče, a dijelit će se samo socijalnim slučajevima.
Evakuacijski centar u Vukovini se ukida jer za njim više nema potrebe.

Istarska županija
Područje grada Pule i općine Fažana
Do 09.00 sati vatrogasci JVP Pula (2 ekipe) vrše crpljenje vode iz obiteljskih kuća u naselju Šurida - općina Fažana te u podrumskim prostorijama zgrade "Croatia" osiguranja u Puli.

Sisačko-moslavačka županija
U Lekeniku u ulicama Erdutska i Ledina došlo je do plavljenja kolnika u visini oko 5 cm, ali nisu ugrožene kuće niti koji drugi objekti. Cijelo vrijeme će djelatnik Hrvatskih voda kontrolirati navede ulice. Drugih dojava vezano za poplave nije bilo.

Dana 26. rujna na području Sisačko-moslavačke županije zbog većih količina oborina, voda se nalazi na nekim prometnicama, ali su prohodne.
Iz Centra za obranu od poplava izvijestili su kako se ne očekuju problemi vezano uz vodostaje Save, Kupe i Une. Zbog velike količine oborina problem predstavljaju bujični vodotoci zbog toga što kanali i cestovni propusti ne mogu primiti veliku količinu vode pa se ona djelomično prelijeva preko cesta, što se osobito događa na D 47 između Hrvatske Kostajnice i Hrvatske Dubice, te na području općine Donji Kukuruzari i grada Novske.

Tijekom jučerašnjeg dana vatrogasci su vršili ispumpavanje oborinskih voda iz podrumskih prostorija na više lokacija u mjestima: Voloder, Potok, Batina, Petrinja, Lipovljani, Kraljeva Velika, Repušnica, Setuš i Kutina.

Iz Hrvatskih voda su obavijestili ŽC 112 Sisak da su osigurali dovoljne količine pijeska i vreća na svim lokacijama, gdje bi po potrebi trebalo osiguravanje zečjim nasipima. U 21:15 sati primljena je obavijest od PP Novska da je za sav promet zatvorena ŽC Kraljeva Velika – Piljenice zbog izlijevanja kanala Željan te je na cesti voda na visini od 10-30 cm. Obilazni pravac je Kraljeva Velika – Lipoljani – Piljenice.

Područje Kutine
· voda se povlači sa svih poplavljenih površina
Provode se mjere pripremnog stanja, te redovne i izvanredne obrane od poplava. Obavljaju se potrebni radovi na otklanjanju i saniranju prodora, podvira i klizišta.

Bjelovarsko-bilogorska županija
Zbog vode na kolniku zatvorena je županijska cesta Orlovac – Dražica.
Na snazi je i dalje pripremno stanje obrane od poplava za slivno područje Česma – Glogovnica, dionica 63 (mjerodavni vodomjer Čazma).Meteorološka postaja Bjelovar izmjerila je količinu padalina od 19,2 l/m², a postaja Daruvar 18,9 l/m², za protekla 24 sata(do 08h).
Na D 45 i D 26 u Garešnici tijekom jučerašnjeg dana bilo je vode na kolniku zbog problema s putnim jarcima, odnosno slijevanja oborinskih voda s lokalne prilazne ceste. Intervenirala je JVP Garešnica. U večernjim satima voda se povukla s prometnica i promet je normaliziran.


IZVJEŠTAJ DRŽAVNOG CENTRA 112-STANJE OBRANE OD POPLAVA-26./27.09.2010.
Izvod iz Izvješća Glavnog centra za obranu od poplava Hrvatskih voda od 26. rujna u 22:00 sati:
Hidrometeorološki uvjeti:
Povoljnije meteorološke prilike tijekom današnjeg dana, karakterizirane manjom količinom oborina, povoljno su utjecale na stanje vodostaja rijeke Save.
Količina oborine zabilježena tijekom proteklog dana do 2200 sata 26.9.2010. na automatskim postajama iznosi:
Zagreb 15 mm
Karlovac 12 mm
Krapina 13 mm
Ogulin 25 mm
Daruvar 16 mm

Vodostaji rijeke Save od Jesenica do Zagreba bili su u daljnjem opadanju nakon dosezanja maksimuma u jutarnjim satima. Na nizvodnom dijelu od Zagreba do Županje vodostaji su u blagom porastu. Isto tako i vodostaji rijeke Krapine su u opadanju.

U porastu su vodostaji rijeke Une, Kupe, Korane, Ilove, Gline Česme i Orljave.

Posebna vremenska prognoza DHMZ-a za Hrvatsku od 27. do 29. 9. 2010. godine:
27.09.2010 (ponedjeljak)
Očekivana količina kiše od 00 do 24 sata:
Gorski Kotar, Lika: u prosjeku do 15 mm, ali lokalno može i do 30 mm
Sj. Jadran (i Istra): u prosjeku oko 20 mm, ali lokalno može biti jačih pljuskova
Dalmacija : većinom od 0 do 10 mm, ali lokalno još može biti jačih pljuskova
Središnja i Istočna Hrvatska: 0 do 5 mm

28.09.2010. (utorak)
Očekivana količina kiše od 00 do 24 sata:
Samo ponegdje do 2 mm.

29.09.2010. (srijeda)
Očekivana količina kiše od 00 do 24 sata:
Jadran: uglavnom suho, ali u Dalmaciji lokalno može biti pljuskova
Gorski Kotar, Lika: u prosjeku oko 5 mm, ali lokalno može i do 10 mm
Središnja i istočna Hrvatska : uglavnom suho, tek tu tamo manje od 2 mm

Mjere obrane koje su na snazi:
Pripremno stanje obrane od poplave:
· Sava Jesenice do 14 sati 26.9.2010
· Sava - Zagreb
· Sava Rugvica
· Sava - Dubrovčak
· Sava - Crnac
· Sava - Trebež
· Retencija Lonjsko polje - Trebež retencija
· Sava - Jasenovac
· Sava - Mačkovac
· Sava - Davor
· Sava - Slavonski Brod
· Česma Čazma
· Krapina Kupljenovo
· Una Hrvatska Kostajnica od 20 sati 26.9.2010.
Redovne mjere obrane od poplave:
· Retencija Lonjsko polje - Česma ušće (dionice 53/II, 54 i 57/I)
· Retencija Lonjsko polje - Česma ušće (dionica 59)
· Ilova Veliko Vukovje dionica 55/I od 18 sati 26.9.2010.
Izvanredne mjere obrane od poplave:
· Retencija Lonjsko polje - CS Šašna Greda (dionica 53/I)

Poplavljena područja
Područje Velike Gorice
· Čička Poljana - preostala voda se i dalje lagano povlači uslijed pumpanja u O.K. Odra

COP Sisak
Sektor I
- dionica 31/II – potok Željan izlijao se na ŽC Kraljeva Velika – Gradine u dužini cca 500 m, poplavio gospodarske objekte i dvorišta, započela postava vreća s pijeskom oko obiteljskih kuća, cesta zatvorena za promet,
- ŽC Lipovljani – Novska – oko podneva izlijali se buični kanali, a oko 20.00 sati voda se povukla sa ceste
Sektor II
- potok Trnovac počeo preljevati cestu D 30 Petrinja – H.Kostajnica u naselju Panjani oko 10.00 sati jutros, Hrvatske ceste obaviještene, dužine cca 30 m, do 18.00 sati voda se povukla
- u naselju Kukuruzari voda se iz cestovnih kanala izlijala na cestu D 30 Petrinja – H. Kostajnica, do 18.00 sati voda se povukla
- vode iz cestovnih kanala izlijale se na DC Sisak – Petrinja u Češkom Selu cca 50 m oko 15.00 sati
- bujični kanal se izlijao na jedan trak ceste D47 H. Kostajnica – H. Dubica na ulazu u Hrvatsku Dubicu u dužini cca 30 m, te na dvorišta
- buični kanali izlijali se na D 47 u naselju Unčani cca 60 ujutro, do 18.00 sati voda se povukla
- buiični kanali uz šumske izlaze izlijali se na D 47 u naselju Slabinja, do 18.00 sati voda se povukla
- rijeka Buzeta izlijala se na LC u naselju Balinac cca 60 m
- potok Crljena na ŽC Glina – Buzeta u naselju Šibine, preko jedne trake u dužini od cca 10 m
- potok Prijeka na lokanu cestu u naselju Prijeka, u dužini cca 100 m

Područje Kutine SMŽ
· u Doljnjoj Jelenskoj u lijevom zaobalju vodotoka Vlahnička - voda se povlači sa poplavljenih površina ali su ugroženi gospodarski i stambeni objekti te prometniceu naseljima Stružec-ulica Varoš i Zapoljic.

Područje Kutine ZGŽ
· voda se povlači sa svih poplavljenih površina

Poduzete aktivnosti
Provode se mjere pripremnog stanja, te redovne i izvanredne obrane od poplava. Obavljaju se potrebni radovi na otklanjanju i saniranju prodora, podvira i klizišta. O svim poduzetim aktivnosti obavještavaju se sredstva javnog obavještavanja i provode sve propisane mjere u suradnji sa službama 112.
Prognoza vodostaja
Tijekom noći ostvaren je znatan porast vodostaja rijeke Save od Jesenica do Siska pri čemu su uvedene mjere pripremnog stanja obrane od poplave za dionice mjerodavnih vodostaja Sava Jesenice, Sava Zagreb i Sava Rugvica.
Tijekom noći očekuje se daljnji pad vodostaja rijeke Save od Jesenica do Zagreba , a na nizvodnom dijelu do Županje očekuje se blagi porast. Isto tako očekuje se daljnji porast vodostaja rijeka Une, Kupe, Korane, Ilove, Gline Česme i Orljave, pri čemu se ne očekuje proglašenje dodatnih mjera obrane od poplava osim onih koje su na snazi.

Prema prognozi vodostaja izrađenoj u 830 sati 26.9.2010. sati očekuju se sljedeći maksimalni vodostaji.
Rugvica: 630 ± 30 cm rano ujutro 27.9.2010.
Dubrovčak: 640 ± 20 cm u jutarnjim satima 27.9.2010.

Stanje na poplavljenim područjima prema izvješćima ŽC 112:
Zagrebačka županija
Dana 26. rujna s početkom u 11,00 sati održana je 8. sjednica Stožera zaštite i spašavanja Zagrebačke županije na kojoj su dana izvješća o trenutnom stanju i problematici saniranja nastalih posljedica. Na sjednici su prisustvovali gradonačelnici gradova Zaprešić, Samobor, Sveta Nedelja, Velika Gorica i načelnici općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Orle, Rugvica koji su dali izvješće o nastalim posljedicama kao i aktivnostima koje treba poduzeti u narednom razdoblju.
Na području nadležnosti, sve gotove snage zaštite i spašavanja su u stanju pripravnosti.
Još uvijek se otklanjaju posljedice poplava nastale na širem području općine Orle kao i na području Čičke Poljane, a odnose se na rad dobrovoljnih vatrogasaca (ispumpavanje podruma stambenih i gospodarskih zgrada te depresija) te aktivnosti sanitarne, veterinarske i epidemiološke službe.

Slijedom informacija o trenutnom stanju, ne očekuju se veće posljedice uzrokovane prolazom drugog vodnog vala na područjima pogođenim katastrofalnim posljedicama.
Zaključeno je da se pripreme i dostave Županu Zagrebačke županije izvješća o izvršenim zadaćama i aktivnostima tijekom katastrofalnih poplava kao i prijedloga za poboljšanje sustava za reagiranje kao dijela sustava zaštite i spašavanja.

Na velikogoričkom području nema opasnosti od značajnijeg rasta vodostaja, pa se stoga i ne očekuju nove poplavne prijetnje.
Ispumpavanje na poplavljenim područjima je pri kraju. Još ima određeni broj objekata u Čičkoj Poljani i Bukevskom Sopu, koje treba ispumpati.
Sva kućanstva, osim onih u kojima nema ljudi, prikopčana su na elektroenergetsku mrežu. Ceste su prohodne, jedino se građanima ne preporuča korištenje mosta u Čičkoj Poljani, jer je oštećen.
Humanitarna pomoć će se i dalje zaprimati u DVD-u Novo Čiče, a dijelit će se samo socijalnim slučajevima.
Evakuacijski centar u Vukovini se ukida jer za njim više nema potrebe.

Istarska županija
Dana 26. rujna na području Istarske županije stanje se normalizira. Vatrogasci su tijekom dana vršili ispumpavanje vode iz objekata na više lokacija u Puli, Galižani, Valbandonu, Fažani. Također su vatrogasci pozvani na ispiranje državne ceste D21 Pula-Vodnjan, kod benzinske postaje u Vodnjanu gdje se nalazio sloj mulja i zemlje, nakon što se voda povukla s prometnice.
Vodostaji na slivovima Mirna-Dragonja Buzet i Raša-Boljunčica su spušteni na normalnu razinu i stanje se normalizira.
Tijekom poslijepodneva u središnjem dijelu Istre bilo je lokalnih pljuskova pa su načelnici Stožera zaštite i spašavanja i žurne službe bile u stanju pripravnosti.

Sisačko-moslavačka županija
Dana 26. rujna na području Sisačko-moslavačke županije zbog većih količina oborina, voda se nalazi na nekim prometnicama, ali su prohodne.
Iz Centra za obranu od poplava izvijestili su kako se ne očekuju problemi vezano uz vodostaje Save, Kupe i Une. Zbog velike količine oborina problem predstavljaju bujični vodotoci zbog toga što kanali i cestovni propusti ne mogu primiti veliku količinu vode pa se ona djelomično prelijeva preko cesta, što se osobito događa na D 47 između Hrvatske Kostajnice i Hrvatske Dubice, te na području općine Donji Kukuruzari i grada Novske.

Tijekom dana vatrogasci su vršili ispumpavanje oborinskih voda iz podrumskih prostorija na više lokacija u mjestima: Voloder, Potok, Batina, Petrinja, Lipovljani, Kraljeva Velika, Repušnica, Setuš i Kutina.

Iz Hrvatskih voda su obavijestili ŽC 112 Sisak da su osigurali dovoljne količine pijeska i vreća na svim lokacijama, gdje bi po potrebi trebalo osiguravanje zečjim nasipima.

U 21:15 sati primljena je obavijest od PP Novska da je za sav promet zatvorena ŽC Kraljeva Velika – Piljenice zbog izlijevanja kanala Željan te je na cesti voda na visini od 10-30 cm. Obilazni pravac je Kraljeva Velika – Lipoljani – Piljenice.

U 23:34 sati ŽC 112 primio je obavijest od Hrvatskih voda da je u Lekeniku, u ulicama Erdutska i Ledina na kolniku oko 5 cm vode zbog velikih padavina. Kuće i objekti nisu ugroženi.

Bjelovarsko-bilogorska županija
Zbog vode na kolniku zatvorena je županijska cesta Orlovac – Dražica.
Na D 45 i D 26 u Garešnici tijekom dana bilo je vode na kolniku zbog problema s putnim jarcima, odnosno slijevanja oborinskih voda s lokalne prilazne ceste. Intervenirala je JVP Garešnica. U večernjim satima voda se povukla s prometnica i promet je normaliziran.


STANJE OBRANE OD POPLAVA - 26.09.2010. - 23:45 sati
Povoljnije meteorološke prilike tijekom današnjeg dana te manje količine oborina, povoljno su utjecale na stanje vodostaja rijeke Save. Nakon što su dosegnuli maksimum u jutarnjim satima, vodostaji rijeke Save od Jesenica do Zagreba bili su u opadanju. Na nizvodnom dijelu od Zagreba do Županje vodostaji su u blagom porastu. U porastu su i vodostaji rijeka Une, Kupe, Korane, Ilove, Gline Česme i Orljave.Vodostaji rijeke Krapine su u opadanju.

Zagrebačka županija:
U Čičkoj Poljani preostala voda se i dalje lagano povlači uslijed pumpanja u oteretni kanal Odra.

Istarska županija:
I dalje je u tijeku ispumpavanje vode u obiteljskim kućama na području općine Fažana.

Sisačko-moslavačka županija
Zbog izlijevanja potoka Željan za sav je promet zatvorena ŽC 33138 Kraljeva Velika – Piljenice. Poplavljeni su gospodarski objekti i dvorišta, a započela postava vreća s pijeskom oko obiteljskih kuća. Cesta je zatvorena za promet, a obilazan pravac je Kraljeva Velika – Lipovljani – Piljenice.
U Doljnjoj Jelenskoj u lijevom zaobalju vodotoka Vlahnička voda se povlači sa poplavljenih površina. Ugroženi su gospodarski i stambeni objekti te prometnice u naseljima Stružec (ulica Varoš) i Zapoljic.

Prognoza vodostaja:
Tijekom noći ostvaren je znatan porast vodostaja rijeke Save od Jesenica do Siska pri čemu su uvedene mjere pripremnog stanja obrane od poplave za dionice mjerodavnih vodostaja Sava Jesenice, Sava Zagreb i Sava Rugvica. Očekuje se daljnji pad vodostaja rijeke Save od Jesenica do Zagreba , a na nizvodnom dijelu do Županje očekuje se blagi porast. Isto tako očekuje se daljnji porast vodostaja rijeka Une, Kupe, Korane, Ilove, Gline Česme i Orljave, pri čemu se ne očekuje proglašenje dodatnih mjera obrane od poplava osim onih koje su na snazi.

Mjere obrane koje su na snazi:
Pripremno stanje obrane od poplave:
· Sava Jesenice
· Sava - Zagreb
· Sava Rugvica
· Sava - Dubrovčak
· Sava - Crnac
· Sava - Trebež
· Retencija Lonjsko polje - Trebež retencija
· Sava - Jasenovac
· Sava - Mačkovac
· Sava - Davor
· Sava - Slavonski Brod
· Česma Čazma
· Krapina Kupljenovo
· Una Hrvatska Kostajnica od 20 sati 26.9.2010.

Redovne mjere obrane od poplave:
· Retencija Lonjsko polje - Česma ušće (dionice 53/II, 54 i 57/I)
· Retencija Lonjsko polje - Česma ušće (dionica 59)
· Ilova Veliko Vukovje dionica 55/I od 18 sati 26.9.2010.

Izvanredne mjere obrane od poplave:
· Retencija Lonjsko polje - CS Šašna Greda (dionica 53/I)


STANJE OBRANE OD POPLAVA - 26.09.2010. - 20:00 sati

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA:
Na velikogoričkom području nema opasnosti od značajnijeg rasta vodostaja, pa se stoga i ne očekuju nove poplavne prijetnje.
Zbog oštećenja je za sav promet zatvoren most u Čičkoj Poljani. Na cesti Strmec Bukevski - Obed promet se odvija otežano.

Tijekom dana još je 5 kućanstava na velikogoričkom području prikopčano na elektroenergetsku mrežu. Sutra je u planu postavljanje električnih stupova u Sopu Bukevskom.
Od 11 objekata u kojima ima nafte i loživog ulja, sanacija je završena u njih 8.
Poslove dezinfekcije i dezinsekcije od sutra će obavljati dvije dodatne ekipe (ukupno ih je pet).

U vatrogasnom domu u Novom Čiču Crveni križ i dalje zaprima pomoć za socijalne slučajeve.
Evakuacijski centar u Vukovini se ukida jer za njim više nema potrebe.

Važni brojevi:
Dojave o svim potrebama: 112 ili 6221 283 Javna vatrogasna postrojba Velike Gorice
Prihvatni centar za evakuirane i Centar humanitarne pomoći: Suzana Strunjak 098/247 040

ISTARSKA ŽUPANIJA:
U tijeku su ispumpavanja vode iz obiteljskih kuća i gospodarskih objekata. Tijekom poslijepodneva u središnjem dijelu Istre bilo je lokalnih pljuskova pa su načelnici Stožera zaštite i spašavanja i žurne službe u stanju pripravnosti.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA:
Iz Centra za obranu od poplava izvijestili su kako se ne očekuju problemi vezano uz vodostaje Save, Kupe i Une. Zbog velike količine oborina, problem za sada predstavljaju buični vodotoci zbog toga što kanali i cestovni propusti ne mogu primiti veliku količinu vode, pa se ona dijelom preljeva preko cesta što se osobito događa na području D47 između Hrvatske Kostajnice i Hrvatske Dubice, te na području općine Donji Kukuruzari i Grada NovskeSTANJE OBRANE OD POPLAVA - 26.09.2010. - 15:00 sati


ŽUPANIJA ZAGREBAČKA I SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Oborinske vode prodrle su u podrumske prostorije obiteljskih kuća i pojedine gospodarske objekte u gradovima Novska, Petrinja, Kutina, te naseljima Voloder, Setuš, Potok, Batina, Petrinja, Lipovljani, Kraljeva Velika, Repušnica. Sveukupno radi se o 15-tak objekata.

Vatrogasne snage su na terenu i vrše ispumpavanje vode.

Stanje se stabilizira na velikogoričkom području.  U Čičkoj poljani voda se povukla sa ulica. U tijeku je ispumpavanje vode iz obiteljskih kuća i gospodarskih objekata u naseljima Čička Poljana i Sop Bukevski.

Sva kućanstva, osim onih u kojima nema ljudi, spojena su na elektroenergetsku mrežu. Ceste su prohodne međutim prema informaciji Stožera zaštite i spašavanja Grada Velike Gorice, most u Čičkoj Poljani je oštećen i upozoravaju se građani da ga zbog svoje sigurnosti ne koriste.

Humanitarna pomoć će se i dalje zaprimati u DVD-u Novo Čiče, a dijelit će se samo socijalnim slučajevima.

Važni brojevi:
Dojave o svim potrebama:
- 112 ili 6221 283 Javna vatrogasna postrojba Velike Gorice
- Prihvatni centar za evakuirane i Centar humanitarne pomoći:
  Suzana Strunjak 098 247 040.

ISTARSKA ŽUPANIJA
Stanje u istarskoj županiji se stabilizira. U tijeku su ispumpavanja vode iz obiteljskih kuća i gospodarskih objekata, većinom na području Grada Pule i Općine Fažane, te naseljima Galižana i Valbandonu.


STANJE OBRANE OD POPLAVA - 26.09.2010. - 10:00 sati

ŽUPANIJA ZAGREBAČKA I SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Stanje se stabilizira. U Čičkoj poljani voda se povukla sa ulica. U tijeku je ispumpavanje iz obiteljskih kuća i gospodarskih objekata.

ISTARSKA ŽUPANIJA
Stanje u istarskoj županiji se stabilizira. U tijeku su ispumpavanja obiteljskih kuća i gospodarskih objekata, većinom na području Grada Pule i Fažana.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Tijekom 25. rujna bilo je nekoliko akcija ispumpavanja objekata u Gradu Dubrovniku i Župi Dubrovačkoj.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Tijekom 25. rujna došlo je do više odrona kamenja na županijskim cestama i oni su sanirani. Na trogirskom području bilo je plavljenja nekolicine podrumskih i prizemnih prostorija i one su sanirane.

Na području drugih županija nije bilo dodatnih problema vezanih uz noćašnju kišu.

klikni za "Stanje na cestama (HAK)"


STANJE OBRANE OD POPLAVA - 26.09.2010. - 06:00 sati

Izvod iz Izvješća Glavnog centra za obranu od poplava Hrvatskih voda od 25. rujna u 22:00 sati:
Hidrometeorološki uvjeti:
Tijekom 25. rujna do 22:00 sati zabilježene su sljedeće količine oborina:
Zagreb 29,4 mm
Karlovac 42,4 mm
Krapina 27,8 mm
Ogulin 32,7 mm
Rijeka 66,4 mm

Posebna vremenska prognoza DHMZ-a za Hrvatsku za 25. do 28. 9. 2010. godine:

26.09.2010. (nedjelja)
Gorski Kotar 30 do 50 mm (iznad Slovenije 30 do 70 mm)
Lika i središnja Hrvatska:15 do 30 mm
Jadran: u prosjeku 5 mm, ali lokalno još može biti jačih pljuskova
Istočna Hrvatska: 1 do 10 mm

27.09.2010. (ponedjeljak)
Očekivana količina kiše od 00 do 24 sata:
Gorski Kotar, Lika i središnja Hrvatska u prosjeku do 15 mm, ali lokalno može i do 30 mm
Sj. Jadran (i Istra): u prosjeku oko 20 mm, ali lokalno još može biti jačih pljuskova
Dalmacija : u prosjeku oko 20 mm, ali lokalno još može biti jačih pljuskova
Istočna Hrvatska: 1 do 10 mm

28.09.2010. (utorak)
Očekivana količina kiše od 00 do 24 sata:
Većinom manje od 10 mm

Mjere obrane koje su na snazi:
Pripremno stanje obrane od poplave:
· Sava - Dubrovčak
· Sava - Crnac
· Sava - Trebež
· Retencija Lonjsko polje - Trebež retencija
· Sava - Jasenovac
· Sava - Mačkovac
· Sava - Davor
· Sava - Slavonski Brod
· Česma Čazma

Redovne mjere obrane od poplave:
· Retencija Lonjsko polje - Česma ušće (dionice 53/II, 54 i 57/I)

Izvanredne mjere obrane od poplave:
· Retencija Lonjsko polje - Česma ušće (dionica 59)
· Retencija Lonjsko polje - CS Šašna Greda (dionica 53/I)

Poplavljena područja
Područje Velike Gorice
· Čička Poljana - voda se i dalje lagano povlači uslijed pumpanja u O.K. Odra

Područje Kutine
· voda se povlači u Doljnjoj Jelenskoj u lijevom zaobalju vodotoka Vlahinička

Poduzete aktivnosti
Provode se mjere pripremnog stanja, te redovne i izvanredne obrane od poplava. Obavljaju se potrebni radovi na otklanjanju i saniranju prodora, podvira i klizišta. O svim poduzetim aktivnosti obavještavaju se sredstva javnog obavještavanja i provode sve propisane mjere u suradnji sa službama 112.

U 16.00 sati zatvorena je cesta D 36 Sisak zbog velikog oštećenja mosta u 25 km ceste u šumi Brezovica unutar retencije Lonjsko polje.

Prognoza vodostaja
Tijekom noći 25./26 rujna očekuje se porast vodostaja rijeke Save od Jesenica do Siska te se očekuju maksimalni vodostaji:
Jesenice: 366 cm u jutarnjim satima 26.9.2010.
Jankomir preljev: 571 cm oko 12 sati 26.9.2010.
Zagreb: 250 cm oko 14 sati 26.9.2010.
Rugvica: 766 cm oko ponoći 26.9.2010.
Dubrovčak: 658 cm u jutarnjim satima 27.9.2010.

Stanje na poplavljenim područjima prema izvješćima ŽC 112:

Zagrebačka županija
Velikogoričko područje
Dana 25. rujna u 10:20 sati ŽC 112 Zagreb primio je informaciju od Stožera zaštite i spašavanje Velika Gorica da je voda u vodovodu u redu i da se stalno ispituje. Lešine životinja su odvezene.

Stanje u 22:00 sati:
Sve ceste na velikogoričkom području su prohodne, a pojačano saniranje nastavlja se i sutra. Tijekom noći uz nasip će dežurati vatrogasci.
Do sada su ispumpane 44 septičke jame, te se očekuje da će ispumpavanje trajati tri dana. Ispumpavaju se i objekti u kojima se nalaze nafta i loživo ulje.

Ravnateljica Crvenog križa predložila je izmještanje skladišta humanitarne pomoći na lokaciju u Velikoj Gorici, te je izvjestila kako je u izradi popis socijalnih slučajeva i njihovih potreba.

Sve ostale aktivnosti na sanaciji poplavljenih područja odvijaju se kako je i planirano.

Istarska županija
Na području Istarske županije (posebno u južnom dijelu), tijekom noći s 24. na 25. rujna su pale ekstremne količine oborina (169 mm kiše po metru kvadratnom u vremenu od 08:00 sati 24. rujna do 08:00 sati 25. rujna, većinom u vremenu od 00:00 do 07:00 sati) koje su prouzročile velike probleme na području grada Pule i općine Fažana, osobito u naselju Valbandon.

Na prometnicama su se nakupile veće količine vode te se promet odvijao otežano. Voda je prodrla u veći broj podrumskih prostorija u naselju Valbandon, u neke obiteljske kuće te pojedine poslovne prostore uz potok i u ulici Lavanda u Valbandonu. Iz te ulice svi su ljudi spašeni.

ŽC 112 Pazin i ŽVOC Pula konstantno su zaprimali pozive radi ispumpavanja oborinskih voda iz objekata i drugih tehničkih intervencija vezanih uz posljedice bujica i plavljenja. Na terenu su bile stalno angažirane sve raspoložive snage JVP Pula i komunalnih službi. Interveniralo se prema prioritetima.

Od 05:10 sati bila je zatvorena za promet dionica državne ceste D 21 (kod naselja Kapeleri) na ulazu u Pulu i vozilo se obilazno preko Partizanskog puta. Na Istarskom Y, zbog vode na cesti, veći dio dana cesta kod Odmorišta Bale bila je sužena. Od 15:14 sati bila je zatvorena za sav promet ŽC 5115 Pula-Fažana (dionica od prvog raskrižja za Štinjan do skretanja za Puntiželu) zbog ispumpavanja vode sa prometnice, ispumpavanja vode iz kuća i okolnih parcela. Obilazni je pravac bio Partizanskim putem, Vodnjanskom cestom i dalje za Fažanu.

Od 20:00 sati normaliziran je promet na D21 Pula-Vodnjan i županijskoj cesti 5115 Pula-Fažana

Dana 25 rujna u 12:30 sati uspostavljene su mjere Izvanredne obrane od poplava za slivno područje "Raša-Boljunčica" dionica br. 4/I (More - utok Grdak). Mjere su ukinute u 18:00 sati, a u međuvremenu su ukinute i redovne mjere obrane od poplava. Vodostaj je u stagnaciji.

U 14:00 sati održan je Stožer ZiS-a Istarske županije.

Grad Pula je pretrpio minimalne štete. Situacija se prema kraju dana stabilizirala, kritično je bilo na području Valbandona gdje su se zečjim nasipima osiguravale obiteljske kuće koje okružuju depresiju.

Zbog smirivanja situacije na terenu (voda polako otječe), vrši se povlačenje operativnih snaga, osim djelatnika JVP koji nastavljaju s ispumpavanjem vode iz podrumskih prostorija. Djelatnici HEP-a su otklonili kvar na trafostanici Valbandon u 20:02 sati.

U akciji spašavanja od poplave bili su angažirani: JVP Pula, DVD Pula, DVD Medulin, DVD Peroj i DVD Vodnjan (ukupno 60 ljudi), djelatnici Hrvatskih voda i vodoprivrede (30 ljudi), članovi CZ Fažana (10 pripadnika), komunalno poduzeće Herculanea (20 ljudi i 1 kamion), poduzeće Masagradnja (10 ljudi, 2 stroja i 2 kamiona) i HEP Pula.

Splitsko-dalmatinska županija
U popodnevnim i večernjim satima ŽC 112 Split primio je više dojava građana o nastalim odronima kamenja na cestama u županiji. O odronima su obaviješteni policija i Županijske ceste.

Na trogirskom području kiša je prouzročila plavljenje nekoliko podrumskih i prizemnih prostorija. Vatrogasci su imali ukupno 13 intervencija na ispumpavanju vode iz poplavljenih prostora.

Dubrovačko-neretvanska županija

Tijekom 25. rujna ŽC 112 Dubrovnik primio je samo nekoliko poziva za intervenciju vatrogasaca radi ispumpavanja vode iz poplavljenih podrumskih prostora i čišćenja i podizanja šahtova na ulicama. Pozivi su bili iz Dubrovnika (Stradun, prizemlje kazališta „Marin Držić“ i hotel „Rixos“) te Župe Dubrovačke (Čibaće Gornje).Vatrogasci su izašli na intervenciju i ispumpali vodu.


STANJE OBRANE OD POPLAVA - 25.09.2010. - 22:00 sata 

STANJE NA POPLAVLJENOM I UGROŽENOM PODRUČJU
PODRUČJE VELIKE GORICE U 22.00
Sve ceste na velikogoričkom području su prohodne
, a pojačano saniranje nastavlja se i sutra, tijekom noći uz nasip će dežurati vatrogasci.

Do sada su ispumpane 44 septičke jame
, te se očekuje da će ispumpavanje trajati tri dana. Ispumpavaju se i objekti u kojima se nalaze nafta i loživo ulje.

Žiteljima poplavljenih područja danas je podijeljen veći broj kabanica.

Ravnateljica Crvenog križa Suzana Strunjak predložila je izmještanje skladišta humanitarne pomoći na lokaciju u Velikoj Gorici, te je izvjestila kako je u izradi popis socijalnih slučajeva i njihovih potreba.

Sve ostale aktivnosti na sanaciji poplavljenih područja odvijaju se kako je i planirano.

PROHODNOST CESTA
Mokrih i skliskih kolnika od kiše ima na sjevernom i srednjem Jadranu, te sjeverozapadnoj i središnjoj Hrvatskoj.
Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim prilikama i uvjetima za vožnju!
Zbog veće količine vode na kolniku otežano se vozi Vodnjanskom cestom u Puli (D21), te cestom Veli Vrh-Fažana, od Štinjana do Puntižele.


STANJE OBRANE OD POPLAVA - 25.09.2010. - 18:00 sati


Područje sliva Raša – Boljunčica:
U 16.00 sati ukinuto je redovno stanje obrane od poplave za slivno područje Raša-Boljunčica, dionica br. 4/II – (Utok izvora Grdak – utok Kostadine)

Područje grada Pule i općine Fažana:
Zatvorena je dionica ceste Pula-Vodnjan D-21 (kod naselja Kapeleri) i vozi se obilazno preko Partizanskog puta. Na Istarskom Y otklonjeno je suženje kod Odmorišta Bale, pa se Y prometuje bez poteškoća.

Od 15.14 sati zatvorena je za sav promet ŽC 5115 Pula-Fažana (dionica od prvog raskrižja za Štinjan do skretanja za Puntiželu) zbog ispumpavanja vode sa prometnice, ispumpavanja vode iz kuća i okolnih parcela. Obilazni je pravac Partizanskim putem, Vodnjanskom cestom i dalje za Fažanu.

Grad Pula je pretrpjela minimalne štete. Situacija se stabilizira, kritično je na području Valbandona gdje se zečjim nasipima osiguravaju obiteljske kuće koje okružuju depresiju.

U tijeku je intenzivno ispumpavanje vode iz podruma i prizemnih prostorija na području naselja Valbandon i Šurida.

U 14.00 sati održan je Stožer ZiS Istarske županije. Na otklanjanju posljedica poplave, saniranju štete i postavljanju zečjih nasipa sudjeluju vatrogasci, komunalno poduzeće Fažana, tvrtka Masa gradnja, Hrvatske vode i njihov kooperant Vodoprivreda Buzet, te desetak pripadnika CZ općine Fažana.

PROHODNOST CESTA U RH
Jaka kiša i veće količine vode na kolniku znatno otežavaju vožnju i usporavaju promet u Lici i Gorskom kotaru.
Kolnici su mokri i skliski na sjevernom i srednjem Jadranu, sjeverozapadnom dijelu zemlje te u središnjem dijelu unutrašnjosti. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje maksimalno prilagode vremenskim prilikama i uvjetima za vožnju te da zbog tmurna i kišovita vremena voze s uključenim kratkim svjetlima.
Zbog veće količine vode na kolniku otežano se vozi Vodnjanskom cestom u Puli (D21) te cestom Veli Vrh-Fažana, od Štinjana do Puntižele.

Zbog vode na kolniku zatvorene su županijske ceste:
ŽC 3068 Sasi–Novaki–Šćitarjevo,
ŽC 3069 Strmec Bukevski (Ž 3069)-Obed,
ŽC 3231 u mjestu Šibine,
ŽC 3120 Desna Martinska Ves-Desno Željezno,
ŽC 3121 Hrastelnica-Palanjak-Lijeva Martinska Ves,
ŽC 3157 Žažina-Mala Gorica


STANJE OBRANE OD POPLAVA - 25.09.2010. - 14:00 sati


Prema jutrošnjim informacijama, na području Istarske županije (posebno u južnom dijelu), tijekom noći su pale ekstremne količine oborina koje su prouzročile velike probleme na području grada Pule i općine Fažana, osobito u naselju Valbandon.

Obzirom da je zaprimljeno preko stotinjak poziva za ispumpavanje, sve raspoložive ekipe JVP Pula se nalaze na intervencijama crpljenja vode na području Pule, a intervenira se po prioritetima.
Iz ulice Lavanda u Valbandonu svi su ljudi spašeni.
Na cesti od Bala prema Puli 100 m prije Vodnjana voda je nanijela veće nakupine pijeska na cestu.
Prati se stanje na području Velog Vrha i pripadajućih mu poljana, ekipe JVP Pula, Komunalnog poduzeća i Stožer zaštite i spašavanja Pula su na toj lokaciji.

Količina kiše izmjerena jutros u 08:00 sati u Puli: u posljednja 24 sata palo je 169 mm kiše.

Danas u 12:30 sati uspostavljena je mjera Izvanredne obrane od poplava za slivno područje "Raša-Boljunčica" dionica br. 4/I More - utok Grdak.

I dalje je zatvorena dionica ceste Pula-Vodnjan (kod naselja Kapeleri) i vozi se obilazno preko Partizanskog puta. Na Istarskom Y otklonjeno je suženje kod Odmorišta Bale, pa se Y prometuje bez poteškoća.

U 14:00 sati sastao se Stožer zaštite i spašava Istarske županije.

Sve žurne službe i operativne snage su na terenu ili u stanju pripravnosti.

Na ugroženom području trenutačno ne pada kiša.


Velikogoričko područje - čelnici Kriznog stožera u obilasku stradalih

Nastavlja se sanacija poplavljenih područja i dostavljanje pomoći stradalima.
U tijeku je ispumpavanje septičkih jama, a kao ispomoć pri ispumpavanju stigla su i tri vozila Zagrebačkog holdinga. Građane, koji se javljaju kako bi im se ispumpale septičke jame, molimo za strpljenje.
Nastavljaju se i radovi na sanaciji nasipa, a ekipe VG Čistoće su na terenu i sakupljaju otpad.
Jutros su iz Crvenog križa poslani kamioni s kruhom i vodom na poplavljena područja.
Kako su se proširile informacije da jedan dio domaćinstava nije dobio pomoć, čelnici Kriznog stožera, gradonačelnik Dražen Barišić i njegovi zamjenici Stjepan Kos i Ervin Kolarec te predsjednica Gradskog vijeća, odlučili su osobno obići domaćinstva i dostaviti im pomoć.


STANJE I PROCJENA VODNOSTI U SLOVENIJI:
· Trenutno su vodostaji i protoci na Sori, Kamniškoj Bistrici, Gradaščici i Savinji u porastu s tendencijom kontinuiranog porasta
· Vodostaji i protoci na Savi u Sloveniji su u stagnaciji s tendencijom kokontinuiranog porasta

STANJE I PROCJENA VODNOSTI U HRVATSKOJ
· Trenutno su vodostaji i protoci na Savi, Kupi, Uni, Muri, Dravi i Dunavu u opadanju ili stagnaciji (srednji i donji tok Save) s tendencijom kontinuiranog porasta
· Sava kod Zagreba narast će do vodostaja 300 cm (izvanredne mjere uvode se na visini vodostaja +450 cm)

Trenutno su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava na ušću Česme u Čazmu.

STANJE I TENDENCIJA VODOSTAJA
SAVA: Vodostaji do Jasenovca u opadanju s tendencijom porasta
KUPA: Vodostaji u opadanju s tendencijom porasta
DRAVA: Vodostaji u opadanju s tendencijom porasta
DUNAV: Vodostaji u opadanju s tendencijom opadanja

Zbog vode na kolniku zatvorene su županijske ceste:
ŽC 3068 Sasi–Novaki–Šćitarjevo, ŽC 3069 Strmec Bukevski (Ž 3069)-Obed, ŽC 3231 u mjestu Šibine, ŽC 3120 Desna Martinska Ves-Desno Željezno, ŽC 3121 Hrastelnica-Palanjak-Lijeva Martinska Ves, ŽC 3157 Žažina-Mala Gorica.STANJE OBRANE OD POPLAVA - 25.09.2010. - 12:00 sati

Prema jutrošnjim informacijama, na području Istarske županije (posebno u južnom dijelu), tijekom noći su pale ekstremne količine oborina koje su prouzročile velike probleme na području grada Pule i općine Fažana, osobito u naselju Valbandon.
Na prometnicama su veće količine vode te se promet odvija otežano. Voda je prodrla u veći broj podrumskih prostorija u naselju Valbandon, u neke obiteljske kuće te pojedine poslovne prostore uz potok i u ulici Lavanda u Valbandonu. Sve žurne službe i operativne snage su na terenu. Na ugroženom području trenutno pada slaba kiša.

Od jučer u 06:00 do jutros u 07:00 sati na području Pule palo je 169 mm kiše po metru kvadratnom, Pula-aerodrom 120 mm, dok su padaline u drugim dijelovima Istre bile znatno slabije.

Zbog obilne kiše koja je pala preko noći, ŽC 112 Pazin konstantno zaprima pozive za intervencije na ispumpavanju oborinskih voda iz objekata te o tome obavještava nadležne službe, dok je ŽVOC Pula do sada dobio preko 280 poziva za interveniranje. Trenutno je na terenu 25 vatrogasaca, do sada su do kraja uspješno riješili 10 slučajeva.

Zbog velikih oborina i vode na kolniku zatvorena je za promet dionica državne ceste D21 Vodnjanska cesta na ulazu u Pulu.

Prognoza vremena za danas do kraja dana za šire područje Pule: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, koja će prema kraju dana slabjeti.


Tijekom današnjeg dana, osobito u poslijepodnevnim satima, očekuju se znatnije količine oborina na slivu rijeke Save u Sloveniji sliv Savinje, Save i Krke), te na slivu rijeke Save u Hrvatskoj (sliv Kupe, Dobre, Korane - Mrežnice - Gline, Medvednice, Žumberka, Krapine - Sutle, Česme, Ilove, Pakre, Une - Sunje, Orljave -Lonđe, Šumetlice, Dilj Gore i Biđ Bosuta) što će dovesti do porasta vodostaja na gotovo cijelom toku Save, ali i na dijelu pritoka te na manjim bujičnim vodotocima.

Prema infomaciji DHMZ-a:

STANJE I PROGNOZA OBORINA U SLOVENIJI:
U Sloveniji je 25. rujna 2010. do 08.00 sati palo od 20 do 60 mm. Do subote navečer u zapadnim i središnjim krajevima Slovenije očekuje se 20 do 50 mm. U istočnoj i središnjoj Sloveniji od subote popodne do nedjelje popodne očekuje se 50-80 mm. Za sad u istočnom dijelu Slovenije nema većih oborina.

STANJE I PROGNOZA OBORINA U HRVATSKOJ:
Pretežno oblačno s kišom, na Jadranu i grmljavinom, a sunčanih razdoblja još će biti uglavnom prijepodne u Slavoniji. Obilnija kiša očekuje se na Jadranu, u unutrašnjosti Dalmacije te u Gorskom kotaru i Lici pri čemu će pasti između 30 i 70, lokalno i više od 100 litara po četvornom metru. U sjeverozapadnim krajevima očekuje se između 25 i 45 litara, dok će najmanje kiše pasti u Slavoniji.
Sutra se očekuje pretežno oblačno, povremeno s kišom, na Jadranu i grmljavinom, a glavnina kiše očekuje se prijepodne. Sunčanih razdoblja bit će poslijepodne na Jadranu, a moguća su i u unutrašnjosti. U ponedjeljak i utorak u Sloveniji i Hrvatskoj očekuje se oblačno vrijeme s povremenim, manjim količinama oborinama.

STANJE I PROCJENA VODNOSTI U SLOVENIJI:
Trenutno su vodostaji i protoci na Sori, Kamniškoj Bistrici, Gradaščici i Savinji u porastu s tendencijom znatnog porasta.
Vodostaji i protoci na Savi u Sloveniji su u stagnaciji s tendencijom znatnog porasta.

STANJE I PROCJENA VODNOSTI U HRVATSKOJ:
Trenutno su vodostaji i protoci na Savi, Kupi, Uni, Muri, Dravi i Dunavu u opadanju ili stagnaciji (srednji i donji tok Save) s tendencijom znatnog porasta.
Sava kod Zagreba narast će do vodostaja 300 cm (izvanredne mjere uvode se na visini vodostaja +450 cm)

Trenutno su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava na ušću Česme u Čazmu.

STANJE I TENDENCIJA VODOSTAJA
SAVA: Vodostaji do Jasenovca u opadanju s tendencijom porasta.
KUPA: Vodostaji u opadanju s tendencijom porasta.
DRAVA: Vodostaji u opadanju s tendencijom porasta.
DUNAV: Vodostaji u opadanju s tendencijom opadanja.

Zbog vode na kolniku zatvorene su županijske ceste:
ŽC 3068 Sasi–Novaki–Šćitarjevo, ŽC 3069 Strmec Bukevski (Ž 3069)-Obed, ŽC 3231 u mjestu Šibine, ŽC 3120 Desna Martinska Ves-Desno Željezno, ŽC 3121 Hrastelnica-Palanjak-Lijeva Martinska Ves, ŽC 3157 Žažina-Mala Gorica.

STANJE OBRANE OD POPLAVA - 25.09.2010. - 09:30 sati

Tijekom današnjeg dana, osobito u poslijepodnevnim satima, očekuju se znatnije količine oborina na slivu rijeke Save u Sloveniji sliv Savinje, Save i Krke), te na slivu rijeke Save u Hrvatskoj (sliv Kupe, Dobre, Korane - Mrežnice - Gline, Medvednice, Žumberka, Krapine - Sutle, Česme, Ilove, Pakre, Une - Sunje, Orljave -Lonđe, Šumetlice, Dilj Gore i Biđ Bosuta) što će dovesti do porasta vodostaja na gotovo cijelom toku Save, ali i na dijelu pritoka te na manjim bujičnim vodotocima.

Za sad u istočnom dijelu Slovenije nema većih oborina.

Prema jutrošnjim informacijama na području Županije Istarske, posebno južnom dijelu, pale su tijekom noći ekstremne količine oborina koje su prouzročile velike probleme na području grada Pule i općine Fažana, osobito u naselju Valbandon. Na prometnicama su veće količine vode te se promet odvija otežano. Voda je prodrla u veći broj podrumskih prostorija u naselju Valbandon, u neke obiteljske kuće te pojedine poslovne prostore uz potok i u ulici Lavanda u Valbandonu. Sve žurne službe i operativne snage su na terenu. Kiša na ugroženom području trenutno ne pada.
Zbog obilne kiše koja je pala preko noći, ŽC 112 Pazin zaprimio je ukupno 25 poziva za intervencije na ispumpavanju oborinske vode iz Pule, pretežno sa područja Velog vrha i Stinjana. Zbog velikih oborina i vode na kolniku zatvorena je za promet dionica državne ceste D21 Vodnjanska cesta na ulazu u Pulu.

Na velikogoričkom području nastavlja se sanacija poplavljenih područja; ne očekuju se značajnije padaline tijekom vikenda.

Na velikogoričkom području sve nadležne službe nastavljaju s aktivnostima na normaliziranju života na poplavom pogođenim područjima. Iako se za vikend očekuje kiša, danas poslijepodne i u noći sa subote na nedjelju, iz Državnog hidrometeorološkog zavoda javljaju da predviđena količina padalina ne bi trebala predstavljati novu poplavnu prijetnju. Ipak, Stožer za zaštite i spašavanje Grada Velika Gorica je i dalje u punoj pripravnosti i prati situaciju.
Situacija na terenu je ohrabrujuća, pristup svim dijelovima Čičke Poljane je dostupan.
Djelatnici VG Komunalca u suradnji sa Zagrebačkom vodoprivredom nastavljaju sanaciju savskog nasipa.
Nastavlja se i sanacija prometnica, a opskrba električnom energijom potpuno je normalizirana. Organizirana je i dodatna ekipa hitne medicinske pomoći. Dezinsekciju terena trenutno vrše tri ekipe, a od ponedjeljka će ih biti pet.
Crveni križ podijelio je velike količine hrane, vode i ostalih potrepština.
Autobusne linije prema očekivanju iz ZET-a, od danas bi trebale biti potpuno normalizirane.
Na terenu je 10 DVD-a s velikogoričkog područja i 5 iz Zagreba.


Trenutno su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava na ušću Česme u Čazmu, a pripremno stanje obrane od poplava na području Save kod Dubrovnika, Crnca, Jasenovca, Mačkovca, Davora, Sl. Broda, Česme, Čazme; Drave Belišće i Osijeka.

STANJE I TENDENCIJA VODOSTAJA

SAVA: Vodostaji do Jasenovca u opadanju s tendencijom porasta.
KUPA: Vodostaji u opadanju s tendencijom porasta.
DRAVA: Vodostaji u opadanju s tendencijom porasta.
DUNAV: Vodostaji u opadanju s tendencijom opadanja.


24.09.2010. 18:00 sati
Sjednica Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske  održana je dana 24. rujna 2010. godine u sjedištu Državne uprave za zaštitu i s početkom u 10:00 sati.

Analizirano je stanje na poplavljenom području u razdoblju od 17. do 22.rujna 2010. te su razmotrene aktivnosti sustava u svezi najave novih padalina.

Između ostalog, Stožer zaštite i spašavanja Republike Hrvatske je zaključio:

U razdoblju od 16. do 19. rujna 2010. utvrđene su ekstremne količine oborina što se prema klimatološkim prosjecima na temelju podataka od 1951. do 2000. godine nije dogodilo u proteklih sto godina (metoda uzorkovanja na temelju podataka od 1951. do 2000. godine)

Ovakvi ekstremi također upućuju na scenarije sve češćih i jačih meteoroloških i hidroloških ekstrema pod utjecajem klimatskih promjena, što pokazuju i analize ekstremnih pojava u globalnim razmjerima.

Unatoč kriznoj situaciji izazvanoj dolaskom vodenog vala na nivou 100 godišnjih voda odnosno razine do sada najviše zabilježene, Sustav zaštite i spašavanja je reagirao na vrijeme i spriječio gubitak ljudskih života te bitno umanjio moguće štete.

S obzirom na sve navedeno, a u svezi pojave učestalih klimatskih ekstrema potrebno je prioritetno pristupiti dogradnji sustava obrane od poplava na ugroženim područjima kao i izgraditi efikasniji model provedbe i edukacije stanovništva o postupanju u slučaju velikih nesreća i katastrofa.

Uvažavajući da su slivovi, posebno sliv rijeke Save već opterećeni poplavnim valom u periodu od 17. do 23. rujna 2010. godine, što je u velikoj mjeri oslabilo izgrađene nasipe i ostale zaštitne elemente, a u cilju pravovremenog praćenja i reagiranja svih nositelja obrane od poplava u sustavu zaštite i spašavanja, Stožer zaštite i spašavanja Republike Hrvatske donosi sljedeće mjere:

Državni hidrometeorološki zavod će posebnu pozornost u području mjerenja, motrenja i opažanja posvetiti najavljenim padalinama te ih uz dodatnu obradu, uvažavajući i mjerenja susjednih država (uzvodno), kontinuirano dostavljati svim nadležnim tijelima putem Državnog centra 112.

JP „Hrvatske vode“ poduzimaju sve potrebne preventivne mjere i pripremne radnje za prognozirani nailazak novog poplavnog vala, a uvažavajući gore navedene postojeće otežavajuće okolnosti. Posebno se prati razvoj događaja i obavlja se pravovremeno stupnjevanje razine opasnosti te o tome obavješćuje Stožere zaštite i spašavanja na svim razinama.

Sustav za uzbunjivanje je u stanju pripravnosti u cilju trenutne mogućnosti uzbunjivanja stanovništva.

Centri 112 kontinuirano obavješćuje Stožere zaštite i spašavanja svih razina i svih nositelja mjera obrane od poplava o nastalim promjenama i proglašenju mjera.
Putem istih stavlja u pripravnost sve potrebne operativne snage i materijalne resurse predviđene planom zaštite i spašavanja.

Za potrebe nadopune redovnog sustava operativnih snaga zaštite i spašavanja u pripravnosti su i pripadnici Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova.

Obaviješteni su i čelnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su putem Stožera zaštite i spašavanja pripremili operativne snage za žurno reagiranje te osigurali uvjete za provođenje plana obrane od poplava na svom području.

Osigurano je emitiranje priopćenja mjerodavnih službi od značaja za pripravnost stanovništva.

24. 09. 2010. - 11:00 sati
Prema izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda sutra se očekuje pretežno oblačno s kišom, na Jadranu i grmljavinom. Obilnija kiša očekuje se na Jadranu i u zapadnoj unutrašnjosti, većinom od 30 do 50, a ponegdje na Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici i više od 100 litara po četvornom metru.

24. 09. 2010. u 09:00 sati

Zagrebačka županija

Noć na velikogoričkom području prošla je puno mirnije nego sve dosadašnje. Stanje se vraća u normalu, koliko je to moguće u ovim uvjetima. Počela je nastava u osnovnim školama Vukovina, Novo Čiče, Bukevje i Veleševec. Vodostaj pada i u Čičkoj Poljani.

Vatrogasne službe Velike Gorice i Zagreba i danas su od jutarnjih sati na cijelom poplavljenom području i rade na ispumpavanju vode iz obiteljskih kuća i dostavi hrane u Čičku Poljanu, Obed i Sop Bukevski. Nastavljena je dezinfekcija bunara.

Iz Mraclina se vozi zemlja za saniranje nasipa, pa molimo sudionike prometa za strpljenje i razumijevanje te pojačani oprez na prometnicama kroz Mraclin i dio Buševca.

Lokalno stanovništvo počelo je s čišćenjem kuća i okućnica, a jutros do 9 sati predane su 192 prijave šteta. Zakonski rok za predaju prijava je 8 dana, no Povjerenstvo će, zbog specifičnosti situacije, prihvatiti i naknadno predane prijave, zaključno s krajem sljedećeg radnog tjedna.
Obrasci za prijavu distribuirani su po svim mjesnim odborima.

Stožer za zaštitu i spašavanje i dalje je u punoj pripravnosti. Konstantno se prate hidrometeorološka izvješća, a operativne snage su na dispoziciji.


Sisačko-moslavačka županija


Na snazi su ostale još mjere izvanredne obrane od poplava za rijeku Česmu. Za sav promet zatvorena je državna cesta D 36 Popovača – Sisak kroz šumu Brezovica zbog vode na kolniku. Obilazni pravac je autocestom A 3 od čvora Popovača do čvora Ivanja Reka, zatim zagrebačkom obilaznicom i državnom cestom D 30 Velika Gorica Sisak i obratno.


23. 09. 2010. u 18:00 sati

Tijekom današnjeg poslijepodneva uključena je javna rasvjeta na svim područjima i u svim mjestima koja su bila zahvaćena poplavom, uključujući i Čičku Poljanu, čiji je jedan dio još poplavljen. Struju su dobila i sva kućanstva, osim onih u Čičkoj Poljani koja su još pod vodom, a time su stvoreni i preduvjeti da se obitelji mogu vratiti svojim kućama.

Na terenu je 12 velikogoričkih i pet zagrebačkih vatrogasnih ekipa koje na cijelom području zahvaćenom poplavom obavljaju ispumpavanje vode. Tijekom dana su odvezene i lešine s područja koja su bila dostupna.

Obavljena je dezinfekcija bunara na području Šćitarjeva, kućanstva su dobila upute kako postupati s vodom i kako obaviti dezinfekciju unutar kućanstva.

Radi točnog i istinitog informiranja javnosti, naglašavamo da je za Čičku Poljanu danas u nekoliko navrata organizirana dostava hrane, vode i potrepština. Obavljana je pomoću kamiona od kuće do kuće, a na drugom ulazu (od strane Kuča) tijekom cijelog dana je stajalo vozilo s hranom koju su stanovnici mogli uzeti po potrebi.

Do 18 sati u Gradskoj je upravi zaprimljeno 176 zahtjeva za prijavu štete. Povjerenstvo za procjenu sutra ujutro počinje obilaziti teren i utvrđivati nastalu štetu po kućanstvima.

U centar za pomoć, koji je smješten u Vatrogasnom domu u Novom Čiču, dolaze nove donacije poslovnih subjekata i privatnih osoba.


23.09.2010. 17:00 sati
Nastava u Osnovnoj školi Vukovina i Novo Čiče od sutra će se normalno odvijati. Nastava će se odvijati i u školi u Bukevju i Veleševcu.

Prijevoz školske djece na području Vukovine i Novog Čiča normalno će funkcionirati, dok se prijevoz na području Bukevja i Veleševca neće moći odvijati zbog oštećenih kolnika ili kolnika na kojima još ima vode, a radi sigurnosti djece u prometu.

U OŠ Šćitarjevo nastave još neće biti budući da se uslijed elementarne nepogode nije do kraja privela funkciji.


23.09.2010. 11:00 sati
Sinoć u kasnim večernjim satima zatrpan je nasip u Strmcu Bukevskom, koji je puknuo u dužini 80 metara i kroz njega je na poplavljena područja došla najveća količina vode. Nakon zatrpavanja u tijeku je postupak sanacije.

Od jutros je, uz dosadašnje, postao prohodan i pravac od Sopa Bukevskog do Šćitarjeva, cestom uz nasip.

Kritična je situacija još u Čičkoj Poljani, gdje i danas traje dostava hrane, vode i potrepština. U punoj funkciji su dva čamca s posadom Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Provjerom cesta s kojih se povukla voda, utvrđeno je veliko oštećenje kolnika od Leknenog prema Strmcu Bukevskom.

Vatrogasne ekipe Zagreba i Velike Gorice i danas rade na ispumpavanju vode iz obiteljskih kuća.

U tijeku je odvoz lešina s velikih farmi.
Na teren je izašla i ekipa za dezinfekciju bunara. Dezinfekcija počinje u Obrezini i Šćitarjevu.

Problem sa strujom još je prisutan u dijelu Ribnice i Čičkoj Poljani, dok je struja u ostalim naseljima uglavnom priključena.

Prijavu štete građani mogu obaviti u zgradi gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34, gdje je organizirano dežurstvo od 7 do 19:30. Povjerenstvo za procjenu štete počelo je s radom, a sutra ujutro izlaze i na prve terene.

U centar za pomoć, koji je smješten u Vatrogasnom domu u Novom Čiču, dolaze nove donacije poslovnih subjekata i privatnih osoba.

Važni brojevi:
Dojave o svim potrebama: 112 ili 6221 283 Javna vatrogasna postrojba Velike Gorice
Prihvatni centar za evakuirane i Centar humanitarne pomoći: Suzana Strunjak 098 247 040.


23.09.2010. 08:00 sati
Jučer u šest sati  ispumpavanje  iz objekata  operativno su provodili gorički i zagrebački vatrogasci. U naseljima Črnkovcu, Ribnici, Jagodnom, Lazini i Šćitarjevu (dio koji više nije poplavljen) uspješno je završeno ispumpavanje.

Veliki dio naselja, gotovo 90 posto, dobio je struju. Od 20 trafostanica uključeno je njih 13.

Voda iz gradskog vodovoda zdravstveno je ispravna, jer se svakodnevno uzimaju uzorci i šalju na ispitivanje. Voda iz bunara nije preporučena za piće.

Velikogorička Vodoopskrba postavila je dvije pipe na hidrante u Čičkoj Poljani, na mjestima gdje je bilo moguće, kako bi se ljudi koji nemaju priključak na gradski vodovod mogli snabdijevati vodom.

U nekim naseljima već je počelo i isušivanje i čišćenje. Na zahtjeve mjesnih odbora postavljeni su veliki kontejneri u Leknenom, Črnkovcu i Sopi. Za odvoženje otpada zadužena je VG Čistoća.

Predsjednici mjesnih odbora zaduženi su za brigu o mještanima i naselju. Mještani se za sve potrebe mogu obratiti predsjednicima mjesnih odbora koji su zaduženi za daljnju komunikaciju sa zaduženim institucijama ili poduzećima

Centar humanitarne pomoći dežuran je tijekom cijelog dana, a brojne donacije pristižu iz velikih tvrtki ali i privatnih osoba i obitelji. Građanima iz ugroženih naselja do sada je već podijeljen veliki broj kreveta, madraca, isušivača, higijenskih potrepština, vode, hrane.


Izvješće državnog centra 112 - stanje 22/23 09 2010
Stanje na ugroženim područjima prema izvješćima ŽC 112 i Stožera zaštite i spašavanja Velika Gorica
Zagrebačka županija
Velikogoričko područje

Dana 22. rujna proglašena je elementarna nepogoda za poplavljena velikogorička područja. Građani štete mogu prijaviti u zgradi gradske uprave svakodnevno od 7:30 do 19:00 sati.

Tijekom jutra 22. rujna vatrogasne ekipe su obavile distribuciju vode i hrane u sljedeća područja: Šćitarjevo, Trnje, Lekneno, Črnkovec, Obed, Strmec Bukevski, Ribnica.
Predani su i lijekovi i paketi za područje općine Orle.
Upozoravaju se građani da ne troše vodu iz privatnih bunara, dok je voda iz gradskog vodovoda potpuno zdravstveno ispravna.
Dva navalna vozila cijelo su vrijeme na području Čičke Poljane i obavljaju dostavu hrane i vode od kuće do kuće, a s druge strane Čičke Poljane, gdje još nije moguć pristup vozilima, dostava se obavlja čamcima. Na tom je području 8 čamaca.

U 15:00 sati na velikogoričko područje pristigla je velika pomoć članova Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, i to 2 cisterne za prijevoz pitke vode s 13 000 l pitke vode, 15 vozila DVD-a, plutajuće brane, 50 dobrovoljnih vatrogasaca, 30-ak pumpi, vozilo JVP Zagreb.
Ekipe su formirane zajedno s članovima goričkih dobrovoljnih društava i u 16:00 sati krenule su na poplavljena područja ispumpavati vodu iz kuća.
Posebno se vodi računa o opasnim tekućinama za čije su ispumpavanje angažirane specijalizirane tvrtke, pa je postojanje takvih tekućina potrebno posebno naglasiti kod prijave.
Stanovnicima je sugerirano da svoje potrebe za ispumpavanjem vode iz objekata prijavljuju putem predsjednika mjesnih odbora, koji će aktivnosti koordinirati s vatrogasnim ekipama.

U Sop Bukevskom zaustavljen je prodor vode na jednom dijelu nasipa. Vodostaj pada.

Hrvatske vode bile su angažirane na sanaciji kanala u Strmcu Bukevskom. Pripadnici veterinarske stanice obišli su teren i započeli s evakuacijom lešina. Komunalne službe grada i županijskih cesta su na terenu i interventno saniraju prometnice, ako je to moguće.
Elektra je pustila u pogon 13 (od 20) trafostanica, tako da većina kućanstava ima struju.

Formirana je ekipa za dezinfekciju vode iz bunara (čine ju stručnjaci za javno zdravstvo i ovlaštena tvrtka za dezinfekciju). Akcija počinje 23. rujna ujutro na poplavljenim područjima, a uz predvođenje Zavoda za javno zdravstvo.
Pušten je promet preko oteretnog kanala Sava – Odra na svim prijelazima osim prijelaza Hrašće – Lukavec, zbog oštećenog kolnika.

Važni brojevi:
Dojave o svim potrebama: 112 ili 6221 283 Javna vatrogasna postrojba Velike Gorice
Prihvatni centar za evakuirane i Centar humanitarne pomoći: Suzana Strunjak 098 247 040.


HRVATSKE VODE - 22.09.2010.
Vodno područje sliva rijeke Save

Hidrometeorološki uvjeti:
Tijekom dana nije bilo oborina na slivu Save. Vodostaji rijeke Save i pritoka u daljnjem su opadanju od Jesenica do Jasenovca, a na nizvodnom dijelu od Jasenovca do Županje u blagom porastu. Prognoza oborina za iduća tri dana pokazuje da se prve nove oborine mogu očekivati u petak 24.09. u poslijepodnevnim satima.

Mjere obrane koje su na snazi:
Mjere izvanredne obrane od poplave:
Retencija Lonjsko polje – vodomjer Česma ušće – uspostavljeno 22.09.2010. u 09:30 sati
Prestanak izvanredne obrane:
kanal Lonja-Strug – vodomjer Prevlaka-kanal – prestanak izvanredne obrane 22.09.2010. u 14:30 sati
Prestanak izvanrednih stanja:
Sava – vodomjer Rugvica - prestanak izvanrednog stanja i proglašenje pripremnog stanja 22.09.2010. u 14:00 sati
Sava – vodomjer Prevlaka-Sava - prestanak izvanrednog stanja i proglašenje redovnih mjera 22.09.2010. u 14:00 sati
Sava – vodomjer Dubrovčak - prestanak izvanrednog stanja i proglašenje redovnih mjera 22.09.2010. u 14:00 sati

Ugrožena područja
Područje Samobora i Zaprešića
Poplavne vode iz naselja na desnoj obali Save uzvodno od Zagreba: Samoborski Otok, Medsave, Savrščak, Celine, Vrbovec, te na lijevoj obali: Drenje Brdovečko, Zdenci Brdovečki, Savski Marof i Javorje se povukla.
Područje Velike Gorice
Naselja: Drenje Ščitarjevsko, Lekneno, Strmec Bukevski, Sop Bukevski, Obed, Gornje i Donje Bukevje, Čret Posavski i Drnek, Ribnica, Čička Poljana i dalje su poplavljena.
Prijelazi preko kanala Odra:
Tijekom dana 22.09.2010. izdana je obavijest da su stečeni uvjeti od strane Hrvatskih voda za puštanjem u promet sljedećih ranije zatvorenih cestovnih prolaza
- prijelaz u Blatu i ceste Botinec - Brezovica
- prijelaz Dupci - Obrež
- prijelaz Lomnica - Lukavec
- Gradići – Petrovina.
Ostali prijelazi ostaju do daljnjega zatvoreni, zbog potrebnih sanacija.

Pokuplje
Karakteristična mjesta na prometnicama duž lijeve obale rijeke Kupe na području Pokupskog (dionica 84/I) na području slivnog područja Grada Zagreba i sljedeće prometnice na lijevoj obali rijeke Kupe na koje se Kupa izlila a nalaze se na području slivnog područja Banovina:
LC u Maloj Gorici,
ŽC Mala Gorica-Žažina te
ceste u vikend naseljima Letovanić i Stari Brod.
Na svim poplavljenim dionicama navedenih prometnica postavljeni su znakovi.
Cesta Sisak-Popovača je zatvorena za sva vozila od 13. sati 22.09.2010.

Područje Kutine
Poplavljenih područja ima na lijevoj obali rijeke Ilove, k.o. Međurić i Grad Kutina. Poplavljeno je cca 220 ha oranica i livada.
U Doljnjoj Jelenskoj u lijevom zaobalju vodotoka Vlahinička jer nije dovršen lijevi nasip pa su poplavljeni od uspornih i povratnih voda Vlahničke šume i pašnjaci-livade. Voda došla do naselja Zapolic i Donja Jelenska.


Sisačko-moslavačka županija
Na snazi su ostale još mjere izvanredne obrane od poplava za rijeku Česmu.
Prema izvješću HAK-a za sav promet zatvorena je državna cesta D 36 Popovača – Sisak kroz šumu Brezovica zbog vode na kolniku. Obilazni pravac je autocestom A 3 od čvora Popovača do čvora Ivanja Reka, zatim zagrebačkom obilaznicom i državnom cestom D 30 Velika Gorica Sisak i obratno.
U 13:25 sati ŽC 112 je primio poziv od građanina iz Desne Martinske Vesi da trebaju pomoć oko zbrinjavanja stoke (oko 120 konja) koji su ostali opkoljeni vodom u mjestu Desno Željezno. ŽC 112 je o tome obavijestio Načelnika općine Desna Martinska Ves.
Na zbrinjavanju oko 120 konja u Desnom Željeznu sudjelovalo je 16 vojnika i 5 čamaca Hrvatske vojske i 14 vatrogasaca DVD Trebarjevo.

Karlovačka županija
Dana 22. rujna u 07:18 sati ŽC 112 Karlovac primio je informaciju od OKC PU karlovačke da je D36 Karlovac – Pisarovina otvorena za sav promet, nakon povlačenja vode s kolnika.

Istarska županija
Dana 22. rujna na području grada Umaga svi potrošači su dobili napajanje električnom energijom. Stanje se polako normalizira. Preko Crvenog križa iz Zagreba dobiveno je 6 isušivača vlage.

U 10:15 sati državna cesta D 300 Umag – Bujeotvorena je za sav promet. Zabranjuje se promet za vozila čija masa prelazi 7,5 t na dionici D 300 od Buja do ŽC Brtonigla-Buje. Vozi se obilazno do sanacije oštećenja kolnika.

Od 14:00 sati za sav promet otvoren je granični prijelaz Kaštel.22.09.2010. 18:00 sati


STANJE OBRANE OD POPLAVA - 18:00 sati

Proglašena je elementarna nepogoda za poplavljena velikogorička područja. Građani štete mogu prijaviti u zgradi gradske uprave svakodnevno od 7:30 do 19:00 sati.

U 15 sati na velikogoričko područje pristigla je velika pomoć članova Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, i to 2 cisterne za prijevoz pitke vode s 13 000 l pitke vode, 15 vozila DVD-a, plutajuće brane, 50 dobrovoljnih vatrogasaca, 30-ak pumpi, vozilo JVP Zagreb.
Ekipe su formirane zajedno s članovima goričkih dobrovoljnih društava i u 16 sati krenule na poplavljena područja ispumpavati vodu iz kuća.

Pripadnici veterinarske stanice počeli su s evakuacijom lešina.

Formirana je ekipa za dezinfekciju vode iz bunara (čine ju stručnjaci za javno zdravstvo i ovlaštena tvrtka za dezinfekciju). Akcija počinje sutra u 8:00 na poplavljenim područjima, a uz predvođenje Zavoda za javno zdravstvo.

Pušten je promet preko oteretnog kanala Sava – Odra na svim prijelazima osim prijelaza Hrašće – Lukavec, zbog oštećenog kolnika.

Važni brojevi:
Dojave o svim potrebama: 112 ili 6221 283 Javna vatrogasna postrojba Velike Gorice

Prihvatni centar za evakuirane i Centar humanitarne pomoći: Suzana Strunjak 098 247 040.22.09.2010. 14:00 Sati

Tijekom jutra vatrogasne su ekipe obavile distribuciju vode i hrane u sljedeća područja: Šćitarjevo, Trnje, Lekneno, Črnkovec, Obed, Strmec Bukevski, Ribnica.
Predani su i lijekovi i paketi za područje općine Orle.

Dva navalna vozila cijelo su vrijeme na području Čičke Poljane i obavljaju dostavu hrane i vode od kuće do kuće, a s druge strane Čičke Poljane, gdje još nije moguć pristup vozilima, dostava se obavlja čamcima. Na tom je području 8 čamaca.

U Sop Bukevskom zaustavljen je prodor vode na jednom dijelu nasipa. Vodostaj pada.

U promet je pušten prijelaz Gradići – Petrovina preko oteretnog kanala Sava – Odra, a prijelazi Hrašće – Lukavec i Donja Lomnica – Lukavec bit će pušteni u promet tijekom poslijepodneva.

Hrvatske vode su angažirane na sanaciji kanala u Strmcu Bukevskom, koji bi trebao biti zatvoren do večernjih sati.

Sugerira se da stanovnicima da svoje potrebe za ispumpavanjem vode iz objekata prijavljuju putem predsjednika mjesnih odbora, koji će aktivnosti koordinirati s vatrogasnim ekipama.

Posebno se vodi računa o opasnim tekućinama za čije su ispumpavanje angažirane specijalizirane tvrtke, pa je postojanje takvih tekućina potrebno posebno naglasiti kod prijave.
Kako bi se stanovništvo lakše opskrbilo pitkom vodom, u mjestima gdje postoje hidrantske mreže, postavit će se pipe. Upozoravaju se građani da ne troše vodu iz privatnih bunara, dok je voda iz gradskog vodovoda potpuno zdravstveno ispravna.

Pripadnici veterinarske stanice obišli su teren. Molimo građane da leševe životinja skupe na nekoliko mjesta, ako je to moguće, a tijekom sutrašnjeg jutra će biti odvezeni specijalnim vozilom. Potrebu odvoza lešina treba dojaviti Veterinarskoj stanici.
Komunalne službe grada i županijskih cesta su na terenu i interventno saniraju prometnice, ako je to moguće. Trenutno se sanira odron na cesti u Črnkovcu.

Elektra je pustila u pogon 7 trafostanica, a struja je vraćena i u privatna kućanstva tamo gdje su bile ispravne instalacije


22.09.2010. 10:00 Sati

Prema informacijama Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Velike Gorice tijekom noći nije bilo poziva stanovništva iz ugroženih i poplavljenih područja, nakon što su u jučerašnjem danu evakuirane 244 osobe. Razina vode pada i situacija postaje izglednija za početak sanacije i nasipa i prometnica, ali i poplavljenih kuća.

Prohodnost cesta:
Novo Čiče – Črnkovec - Šćitarjevo - Drenje Šćitarjevsko - Novaki Šćitarjevsko
Črnkovec – Lekneno - Strmec Bukevski – Obed - Bukevje.
Novo Čiče – Donja Lazina
Novo Čiče – Jagodno – Ribnica
Novo Čiče do ulaza u Čret Posavski
Novo Čiče prema Čičkoj Poljani do ulaza.
Bukevje – Drnek
Napomena:
Na određenim dijelovima prometnica još uvijek ima vode tako da je prohodnost moguća s većim automobilima.

Za sanaciju oštećenih i puknutih nasipa zadužene su Hrvatske vode, a za sigurnost na ulicama MUP. 
Stožer za zaštitu i spašavanje djeluje u tri smjera:

  • daljnja evakuacija stanovništva ako bude potrebe
  • dostava hrane, vode i ostalih potrepština
  • početak ispumpavanja vode iz kuća

O navedena tri segmenta odgovorna je Javna vatrogasna postrojba i Zajednica vatrogasnih društava Grada Velike Gorice.
Moguću, interventnu sanaciju oštećenih prometnica radi komunalni odjel Grada Velike Gorice, a veterinarska stanica u koordinaciji s Odjelom za poljoprivredu preuzela je brigu o životinjama i lešinama. 
Ekipe velikogoričke Elektre na terenu su i provjeravaju ispravnost električnih vodova, a gdje je moguće stanovništvu ponovno uključuju električnu energiju. 
Osnovan je i Centar humanitarne pomoći kojim rukovodi gorički Crveni križ, smješten u vatrogasnom domu Novo Čiče.


22.09.2010. 08:00 Sati

Zagrebačka županija -
Velikogoričko područje

- Na poplavljenom području voda se i dalje povlači, sve aktivnosti usmjerene su na pomoć stanovništvu. Tijekom dana krenut će se s ispumpavanjem i dezinfekcijom kuća.
- Tijekom jučerašnjeg dana iz ugroženih područja (Čička Poljana, Bukevje, Čret, do Martinske Vesi) izvršena je djelomična evakuacija stanovništva (oko 300 ljudi), a ostalima se dostavljala hrana i voda za piće. Evakuacija i dostava hrane obavljala se čamcima.
- Na terenu su bili pripadnici Oružanih snaga, civilne zaštite, vatrogasci, djelatnici Hrvatskih voda i Vodoprivrede koji su dežurali tijekom noći.
- Na području Čičke Poljane, gdje je najniži dio, bilo je najkritičnije, ali je tijekom popodneva došlo do opadanja razine vode.
- Zbog otvaranja sifona na Odri, prometnice u razini terena koje prelaze preko kanala Odra tijekom popodneva su zatvorene.

U Čičkoj Poljani u 21:45 (21. rujna 2010.) sati završila je sjednica Stožera zaštite i spašavanja grada Velike Gorice i poplavljenih općina, kojom j predsjedao potpredsjednik Vlade Ivan Šuker. Razmatrane su aktivnosti i stanje na poplavljenom području i ukratko utvrđeno sljedeće:
- djelatnici Hrvatskih voda cijeli dan su radili na utvrđivanju probijenog nasipa kod Sopa Bukevskog i Strmca Bukevskog i tijekom današnjeg dana radovi će se intenzivirati.
- Nema novih proboja nasipa!
- Vodom je okruženo 10 sela (Drenje Ščitarjevsko, Lekneno, Strmec Bukevski, Sop Bukevski, Obed, Gornje i Donje Bukevje, Čret Posavski, Drnek, Gornja Ribnica i Čička Poljana) – ukupno oko 700 kuća
- u aktivnostima zaštite i spašavanja sudjelovali su djelatnici Hrvatskih voda, pripadnici HV (oko 100 u smjeni), specijalistička postrojba CZ (5 čamaca i 14 agregata), PUZS Zagreb, oko 270 vatrogasaca iz JVP Velika Gorica i iz 20-tak DVD-ova, policija i mještani
- Tijekom dana (22. rujna 2010.) prometnice će biti osposobljene za dopremu hrane i vode u vodom odsječena sela. Također će se intenzivirati i doprema hrane i vode za stoku te nastaviti sa ispumpavanjem.
- djelatnici Hrvatskih voda su velikim pumpama prebacivali vodu iz Odre u oteretni kanal kako bi se zaustavio rast vodostaja u Čičkoj Poljani
- evakuirano je oko 300 ljudi od kojih je desetak ostalo u školi u Vukovini, a ostali su otišli kod roditelja ili prijatelja. Ljudima koji su ostali u kućama hrana i voda je dopremana čamcima, traktorima ili na neki drugi način. Tijekom današnjeg dana neće biti novih evakuacija.
- nema podataka da je netko ozbiljnije ozlijeđen


Sisačko-moslavačka županija
21. rujna u 12:25 sati ŽC 112 Sisak primio je informaciju od Hrvatskih voda da je na području gornje Posavine (Desni Dubrovčak, Željezno, Trebarjevo i Desna Martinska Ves) vodostaj rijeke Save u opadanju. Sve linije su stabilne. Evakuacije na tom području nije bilo. Stanovništvo može koristiti vodu za piće iz gradskog vodovoda, a voda iz bunara nije za piće ni nakon prokuhavanja.
Tijekom dana vodostaj rijeke Save u donjoj Posavini bio je u blagom porastu.
Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava za rijeku Česmu.


grad zagreb, Županija Zagrebačka i ŽUPANIJA sisačko-MOSLAVAČKA
21.09.2010. 21:30 sati

U poplavljenm selima na dežurstvu su ostali:
- interventna specijalistička postrojba civilne zaštite,
- vatrogasci iz Javne vatrogasne postrojbe grada Velika Gorica,
- lokalna Dobrovoljna vatrogasna društva.

Oko 300 ljudi je evakuirano a manji dio se nalazi u OŠ Vukovina.

Tijekom dana stanovnicima ugroženog područja dostavljene su potrebne prehrambene namirnice.

U tijeku je ispumpavanje objekata a voda se polako povlači s poplavljenog područja.


grad zagreb, Županija Zagrebačka i ŽUPANIJA sisačko-MOSLAVAČKA
21.09.2010. 17:00 sati

Prema informacijama koje je Državni centar 112 zaprimio iz Centra za obranu od poplava srušio se stari drveni most preko odteretnog kanala Odra – Sava kod mjesta Okuje


grad zagreb, Županija Zagrebačka i ŽUPANIJA sisačko-MOSLAVAČKA
21.09.2010. 13:00 sati

Zbog otvaranju sifona Odra, te mogućeg ponovnog punjenja kanala Odra vodom, zatvaraju se prometnice u razini terena, koje prolaze preko kanala Odra

U tijeku je privremeno preventivno izmještanje nekoliko stanovnika starije životne dobi iz Poljane Čičke zbog lakše dostupnosti adekvatne medicinske skrbi.
(klikni za kartu)


21.09.2010. 11:30 SATI

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Prema posljednjim informacijama neće biti evakuacije poplavljenih sela u Sisačko-moslavačkoj županiji. Vreće više ne brane naselja jer se voda povukla.

Pripadnika HV-a nema više na terenu Sisačko-moslavačke županije
, tijekom jučerašnjeg dana na tom području dežurao je 51 pripadnik HV, a preko noći je dežuralo do 25 pripadnika vojske.

Sava uzvodno od slovenske granice do Siska je u opadanju, na području Siska stagnira i nizvodno od Siska je u laganom porastu.

Zavod za javno zdravstvo Sisak poručuje da se voda iz vodovoda može piti OSIM AKO PRIMIJETITE DA JE mutna, dok iz bunara nije za piće ni nakon prokuhavanja.


ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
U poplavljena mjesta Lekneno, Drnek i Obed dostavljena je hrana i piće, te će jednako tako uskoro biti dostavljena u Sop Bukevski
.
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije poručuju da se voda iz bunara može koristi za piće (i za napajanje životinja) nakon što se prokuha.
Prokuhanu vodu treba ohladiti i odmah konzumirati, ili je nakon prokuhavanja treba spremiti u hladnjak kako ne bi došlo do razvoja određenih bakterija.
Voda iz gradskog vodovoda je ispravna za piće.


VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA
Vodostaji u opadanju: rijeka Drava-Vrboska, potok Voćinjska,Brežnica, Čađavica, Gornja Braninska.


BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
Poplavljena je i zatvorena Županijska cesta 2231 Sišćani-Kabel. Radi se o rijeci Lonji, a mjesto Sišćani se nalazi na granici Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke županije. 

20.09.2010., ponovo otvorena  pruga Križevci - Bjelovar na potezu Cirkvena – Hrsovo


grad zagreb, Županija Zagrebačka i ŽUPANIJA sisačko-MOSLAVAČKA
Izvješće DRŽAVNOG CENTRA 112 od 20/21.09.2010. od 8:00

Mjere obrane koje su na snazi:

Izvanredno stanje
· Sava - Prevlaka
· Sava - Rugvica
· Sava - Dubrovčak


Izvanredne mjere obrane od poplave:
· Kanal Lonja Strug - Prevlaka
· Česma - Ušće


Redovne mjere obrane od poplave:
· Kupa - Jamnička Kiselica
· Česma – Čazma
· Trebež - Retencija

Pripremno stanje obrane od poplave:
· Sava Jesenice
· Sava - Podsused
· Sava - Zagreb
· Sava - Trebež
· Trebež - Retencija
· Sava - Jasenovac
· Sava - Mačkovac
· Sava Davor
· Sava Slavonski Brod
· Krapina Kupljenovo
· Kupa Karlovac
· Rečica - Kanal Kupa - Kupa
· Una - Hrvatska Kostajnica


Ugrožena područja
Ugroza naselja na desnoj obali Save uzvodno od Zagreba:
- Samoborski Otok,
- Medsave,
- Savršćak,
- Celine,
- Vrbovec,
te na lijevoj obali:
- Drenje Brdovečko,
- Zdenci Brdovečki,
- Savski Marof i Javorje 

je znatno smanjena, budući da se voda povlači.

Velikogoričko područje
Poplavljena naselja
- Drenje Ščitarjevsko,
- Lekneno,
- Strmec Bukevski
- Sop Bukevski,
- Obed,
- Gornje i Donje Bukevje,
- Čret Posavski i
- Drnek.

Rad rasteretnih objekata
· Kanal Kupa – Kupa u funkciji
· Ustava Prevlaka otvorena
· Ustava Trebež otvorena
· Preljev Košutarica nije u funkciji
· kanal Sava - Odra - prelijevanje prestalo u 1930 sati 20.9.2010.

Savski vodni val prošao zagrebačkim područjem i kreće se nizvodno prema Sisku. Kao dodatno upozorenje treba navesti da se u Sisku spajaju Sava i Kupa, pa će u idućim danima doći do snažnog porasta vodostaja na toku Save nizvodno od Siska.

Prognoza vodostaja
Izrađena je prognoza vodostaja za:
Savu – Crnac, iznosi 750cm, 21.9.2010. oko 20 sati
Sava Jasenovac 760 ± 30 cm 21.9.2010. između 12 - 22 sata

Do prodora nasipa došlo je na lokacijama uz Savu uzvodno od Strmca Bukevskog i Sopa Bukevskom na dva mjesta. Do klizišta, popuzina i prodora vode došlo je kod mjesta: Orle, Vrbovo, Drnek i Stružec koja su zatvorena kamenom, a sanacija traje i dalje. Prilazi naselju Ruča su poplavljeni i neprohodni. Do probijanja nasipa došlo je kod naselja: Trstenik-Abesinija, Resnika, Donje Ščitarjevo, Željezno Desno, Bukevje-Drnek, Stružec Posavski, Strmec Bukevski-Trnje.

Na dionici desnog nasipa rijeke Ilove nizvodno od mosta na cesti Banova Jaruga-Zbjegovača bili su ugroženi stambeni i gospodarski objekti te su obaviješteni vatrogasci koji prepumpavaju vodu iz zaobalja u Ilovu od sinoć.

Poplavljenih područja ima na lijevoj obali rijeke Ilove, Grad Kutina. Poplavljeno je cca 220 ha oranica i livada. Na intervencijama spašavanja, evakuacije ljudi i životinja te utvrđivanja nasipa su pripadnici civilne zaštite, vatrogasci, djelatnici Hrvatskih voda te posebno pripadnici Hrvatske vojske.

Na lijevom nasipu Save, na lokaciji Palanjek, izveden je prokop radi ispuštanja vode. Provode redovne i izvanredne mjere obrane od poplava, kao i mjere izvanrednog stanja. Sve dežurne ekipe su na terenu, vrši se interventna dostava vreća i potrebnog materijala, te se obavljaju potrebni radovi na otklanjanju i saniranju prodora, podvira i klizišta.

Zbog aktiviranja oteretnog kanala Odra na snazi je zabrana prometa na svim prometnicama koje prolaze preko kanala. U cilju rasterećenja savskih voda nizvodno od Zagreba, 18. rujna otvorena je ustava Prevlaka, a otvoreno je i svih pet polja na visinu od četiri metra. Otvorena je ustava na kanalu Črnec, kako bi se izvršilo
rasterećenje voda iz kanala Lonja-Strug, koje su zaprijetile selu Posavski Bregi.


grad zagreb, Županija Zagrebačka i ŽUPANIJA sisačko-MOSLAVAČKA
Izvješće DRŽAVNOG CENTRA 112 od 20.09.2010. 18:00 sati

OBRANA OD POPLAVA

Dana 20. rujna ŽUPANIJSKI Centar 112 Zagreb primao je stalne pozive građana sa područja sliva rijeke Save da je, od Zagreba do Dubrovčaka, došlo do prelijevanja rijeke Save preko kolnika i nasipa te su tražili intervencije radi spašavanja ljudi i materijalnih dobara. ŽC 112 odmah je o svim dojavama obavještavao nadležne službe i institucije.
Do probijanja nasipa došlo je kod naselja:
Trstenik-Abesinija u 08:45 sati,
Resnika u 08:45 sati ,
Donje Ščitarjevo u 09:01 sati,
Željezno Desno u 09:06 sati,
Bukevje-Drnek u 09:43 sati
Stružec Posavski u 10:45 sati,
Strmec Bukevski-Trnje u 11:28 sati,
Lekneno u 12:05 sati,
Drenje Šćitarjevsko u 13:41 sati.

Do klizišta, popuzina i prodora vode došlo je kod mjesta:
Orle, Vrbovo, Drnek i Stružec koja su zatvorena kamenom, sanacija traje i dalje.
Prilazi naselju Ruča su poplavljeni i neprohodni.

Na intervencijama spašavanja, evakuacije ljudi i životinja te utvrđivanja nasipa  su:
- vatrogasci iz
JVP Velika Gorica, DVD-a iz VZ grada Velike Gorice, VZ općine Orle,
- djelatnici Hrvatskih voda te  
- pripadnici Hrvatske vojske.

U aktivnostima na koordinaciji akcija spašavanja sudjelovali su djelatnici DUZS, PUZS Zagreb, ZOS GS OS RH, Hrvatskih voda, MUP-a te čelnici gradova i općina na poplavljenim područjima.
Na poplavljenom podrucju najkriticnije je u mjestu Lekneno, a u Bukevju je u tijeku evekuacija 75 osoba te nekoliko osoba u mjestu Obed.

PREMA PRVIM INFORMACIJAMA:
Na području sljedećih općina poplavljeno je:
- Brdovecnaselja Zdenci i Drenje –poplavljeno je 30 kuća
- Grad Samobornaselja Medsave, Savršćak i Vrbovec – poplavljeno 150 kuća
- Grad Zaprešić – poplavljeno 15 kuća
- Grad Sveta Nedjelja – naselje Strmec – poplavljeno 70 kuća

Na terenu su sve raspoložive snage, komunalne službe i Stožeri ZiS!

Dana 20. rujna ŽC 112 Sisak je primio više dojava građana o prelijevanju rijeke Save preko nasipa u naseljima: Desno Trebarjevo, Desno Željezno i Desna Martinska Ves. ŽC 112 odmah je o dojavama obavijestio: Centar za obranu od poplava u Sisku, Hrvatske ceste Sisak, OKC PU sisačko-moslavačke te čelnike lokalne samouprave.
Na terenu su sve raspoložive snage, a od 12:00 sati u aktivnosti na obrani od poplava su uključeni i pripadnici HV. Na lijevom nasipu Save, na lokaciji Palanjek, izveden je prokop radi ispuštanja vode.

HRVATSKE VODE (IZVJEŠĆE OD 16:00 SATI)
Izvanredno stanje
· Sava - Prevlaka
· Sava - Rugvica
· Sava - Dubrovčak

Izvanredne mjere obrane od poplave:
· Sava - Jesenice
· Sava - preljev Jankomir
· Kanal Lonja Strug - Prevlaka

Redovne mjere obrane od poplave:
· Sava - Podsused
· Sava - Zagreb
· Krapina - Kupljenovo
· Kupa - Karlovac
· Kupa - Jamnička Kiselica
· Česma - Čazma
· Česma - Ušće

Pripremno stanje obrane od poplave:
· Sava - Crnac
· Sava - Trebež
· Sava - Jasenovac
· Sava - Mačkovac
· Trebež - Retencija
· Rečica - Kanal Kupa - Kupa
· Una - Hrvatska Kostajnica
· Ilova - MaslenjačaPRETHODNA IZVJEŠĆA-20.09.2010. DO 12:00 SATI
ŽUPANIJA ZAGREBAČKA I GRAD ZAGREB

Proglašene mjere obrane od poplava za sliv rijeke Save:

IZVANREDNO STANJE

  • Područje Županije zagrebačke, dionica br 74. (ugrožena naselja Drenje Brdovečko, Zdenci Brdovečki, Savski Marof, Javorje) te 81./II (ugrožena naselja Samoborski Otok, Strmec-Prelci, Medsave, Svrščak, Celine, Vrbovec) od 19. rujna u 11:00 sati. (Mjerodavni vodomjer Jasenice II).
  • Područje Županije zagrebačke i Županije sisačko-moslavačke, dionice br. 78./II i 79./I (Banovina, granično područje Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije) od 19. rujna u 17:00 sati (mjerodavni vodomjer Rugvica).
  • Područje Županije zagrebačke, dionica 78./I (općina Orle), od 20. rujna u 06:00 sati. (mjerodavni vodomjer Prevlaka Sava).

IZVANREDNE MJERE
- Područje Županije zagrebačke, dionica br 70./II (područje Zagreb – Rugvica), od 19. rujna u 18:00 sati. (mjerodavni vodomjer Sava Zagreb).

- Područje Županije zagrebačke, dionica 69./I (od Oborova – skela do Željeznog Lijevog uključujući ustavu Prevlaka) od 19. rujna u 23:00 sati (mjerodavni vodomjer Sava Dubrovčak).

Prekinute mjere obrane od poplava za sliv rijeke Save:
Slivno područje Grada Zagreba dionice 72. i 73. (uz rijeku Krapinu na području Zaprešića, Donje Bistre, Jakovlja i Luke) od 19. rujna u 19:00 sati (mjerodavni vodomjer Kupljenovo na rijeci Krapini).

POPLAVLJENA PODRUČJA
Od 06:11 sati zatvorena cesta od mjesta Medsave prema Vrbovcu kod Samobora. Prema informaciji koju je ŽC 112 Zagreb u 09:15 sati primio od OKC PU zagrebačke,
od 07:45 sati zatvorena je  dionica ceste Kupljenovo-Zaprešić od A.Kuša do Ponđuđeka zbog izlijevanja r. Krapine,
a od 08:00 sati zatvoren je malogranični prijelaz Kraj Donji zbog porasta vodostaja rijeke Sutle. Od 06:20 sati 20. rujna zatvoren je granični prijelaz Harmica - Rigonce, zbog izlijevanja vode na cestu na slovenskoj strani.
 
Rijeka Krapina u Zaprešiću je izbijala kroz kanalizaciju, u Samoboru i Vrbovcu Samoborskom bilo je poplavljenih dvorišta, a u Svetoj Nedjelji poplavljena je Industrijska ulica.
U Svetom Ivanu Zelini izlila se Lonja na ŽC 3015 Hrastje-Polonje, i poplavljena je cesta u selu Krečavec, a u Kloštar Ivaniću je bilo poplavljenih podruma.

U općini Žumberak, mjesto Kostanjevac izlila se Kupčina na cestu Pribić-Kostanjevac, i prema Žumberačkoj Kupčini.

11:50 sati ŽC 112 Zagreb primio je informaciju da DVD Brdovec provodi evakuaciju 15 ljudi iz 8 kuća u naselju Vrbina kod Javorja.

U 14:40 sati primljeno je upozorenje od Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva rijeke Save, vezano za visinu vodostaja r. Save na vodomjeru Jesenice II. Dostigne li vodostaj kritičnu razinu od +624 cm, mogla bi biti potrebna evakuacija stanovništva naselja: Ključ, Drenje, Zdenci, Javorje, Prudnice, Medsave, Vrbovec, Saverščak, Strmec i Otok.

Voda je poplavila preko 300 objekata na područjima mjesta Drenje, Zdenci, Javorje i Prudnica. U kasnim večernjim satima prijetilo je puknuće nasipa između Ključa i Drenja i zbog toga je za pomoć angažirano 100 pripadnika Hrvatske vojske. Ojačani su i podignuti nasipi te je spriječeno prodiranje vode.

Na području Samobora prometno je odsječeno mjesto Medsave i djelomično poplavljeno. Poplavljena je i polovica sela Vrbovec i Savrščak. U Strmcu se nasip održavao na četiri mjesta, a voda je izlazila iz šahtova.
 
U 15:50 sati izlila se rijeka Glogovnica u mjestu Gradecu. Angažirane su službe i ljudi radi podizanja zečjih nasipa.

Na području Vrbovca izlila se rijeka Velika na cestu Rajič-Bolč u visini od 20 cm. Poplavljena je i cesta Mlaka - Sv. Helena u duljini od 300 m.

Tijekom noći porast vodostaja rijeke Save prouzročio je velike probleme na području općina Rugvica i Orle. Iza 02:00 sata započele su aktivnosti na angažiranju dodatnih ljudi i sredstva Hrvatskih voda te vatrogasaca i pripadnika Civilne zaštite radi sanacije nasipa.
Oko 03:00 sata voda je probila nasip kod naselja Sop Bukevski, a kod Strmca Bukevskog se pojavilo prodiranje podzemnih voda.
Iza 05:00 sati građani su dojavili prodiranje vode na dijelu nasipa oko 1 km nizvodno od Hruščice.

Gradonačelnik Velike Gorice je oko 04:30 sati naredio pripremu za evakuaciju ljudi iz naselja Sop Bukevski, Čret Posavski, Zablatje i Bukevje. Za prihvat oko 300 osoba pripremljena je OŠ Vukovina. Područni ured ZiS je osigurao ležajeve i deke za smještaj evakuiranih osoba.
Stožer ZiS je smješten u OŠ Bukevje.
Nakon dogovora DUZS-a i MORH-a radi sanacije nasipa kod Sopa Bukevskog. U 06:00 sati na ispomoć upućeno 50 vojnika HV.
Zbog napuknuća mosta, oko ponoći, zatvorena je ŽC 3052 Vrbovec Cugovec u mjestu Gradec. Obilazak je brzom cestom Vrbovec-Gradec.


ŽUPANIJA Krapinsko-zagorska
Prema dojavi koju je ŽC 112 Krapina u 07:50 sati (19.09.2010.) primio od građanina, kod Kumrovca u naselju Gmajna poplavljeno je desetak zgrada (prizemne kuće, gospodarski objekt sa 30 krava) uz rijeku Sutlu. Zatvorena je cesta Razvor –Zagorska Sela u duljini od 500 – 600 metara. Zatvoreni su granični prijelazi Mihanović Dol i Plavić. Evakuacija stanovništvo 6 poplavljenih kuća nije bila potrebna, stanovništvo je zbrinuto (dostavljene su im potrebne osnovne životne namirnice). Evakuirana je stoka sa poplavljene farme. Na terenu su djelatnici ZJVP Zabok sa čamcem, Županijski vatrogasni zapovjednik, Načelnik općine Kumrovec, pročelnik PUZS Krapina, ophodari Županijskih cesta i za sada nema potreba za angažiranjem dodatnih snaga.

ŽUPANIJA Sisačko-moslavačka
Dana 19. rujna u 09:00 sati ustava Prevlaka je podignuta za još 100 m3, na 350 m3, ista još uvijek nije otvorena u potpunosti.
Došlo je do znatnijeg porasta vodostaja rijeke Kupe i Save, premda vodeni val još nije došao do Sisačko-moslavačke županije.

Djelatnici područnog ureda ZIS Sisak, u tijeku jučerašnjeg dana i danas obilaze područje Save i Kupe, te su u stalnom kontaktu sa djelatnicima Hrvatskih voda i predstavnicima lokalne samouprave.

Kanali na području županije su zasićeni vodom, i dolazi do prelijevanja vode u dvorišta u mjestima: oko Kutine, Novoselci, Ilova i Žažina.
U 11:05 sati ŽC 112 Sisak dobio je dojavu o zatvaranju ŽC 3157 Žažina-Mala Gorica kroz vikend naselje zbog izlijevanja rijeke Kupe. ŽC 112 je obavijestio OKC PU sisačko-moslavačke.

ŽUPANIJA Primorsko-goranska
Dana 19. rujna u 08:20 sati, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, donio je rješenje o uspostavi izvanredne obrane od poplava, za slivno područje Gorski Kotar, vezano za vodostaj r. Čabranke i r. Trbuhovice. Rijeka Trbuhovica izlila se na cestu prema graničnom prijelazu.
Dana 20. rujna 2010. u 06:00 ukinute izvanredne mjere obrane od poplava, slivno područje Gorski kotar, dionica 7/II, rjeka Kupa i od 07:00 sati dionica 1.2.1-rijeka Trbuhovica.


ŽUPANIJA Istarska
Dana 19. rujna u 08:20 sati, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, donio je rješenje o uspostavi izvanredne obrane od poplava, za slivno područje Mirna-Dragonja, vezano za vodostaj Umaškog potoka, koji se izlio na dijelu vodotoka.
U 09:19 sati otvoren granični prijelaz Požane – samo za osobna vozila.

Stanje u 08,00 sati:
Uslijed velikih kišnih oborina dana 18./19.09.2010.g., na području Istarske županije i susjedne Republike Slovenije, došlo je do naglog nadiranja voda na širem području gradova Umaga, Buja i Novigrada.
Bujične vode, naročito oko Umaškog potoka izlile su se iz svog korita, te poplavile velik broj podrumskih prostorija, a dijelom stambene i ugostiteljske objekte u gradu Umagu i Novigradu. Dio prometnica koje vode iz Buja i Novigrada prema Umagu je zbog velike količine vode zatvoren za promet. Istarskim ipsilonom se prometuje normalno.

Promet prema Republici Sloveniji je u prekidu, a iz smjera Istre od ponoći su zatvoreni granični prijelazi: Kaštel, Plovanija i Požane.
Noćas, u 04,40 sati aktiviran je uži dio Stožera ZiS Istarske županije, a jutros aktiviran je i Stožer ZiS grada Umaga.

Sve žurne službe od vatrogasaca, policije, Hrvatskih voda, Istarskih cesta i komunalnih poduzeća su na terenu, i intenzivno obnašaju zadaće zaštite i spašavanja. Stanovništvo nije neposredno ugroženo, ali će materijalna šteta vjerojatno biti velika.

Stanje u 10,00 sati:
Uže područje grada Umaga je još uvijek poplavljeno. Prema raspoloživim podacima nema ljudskih žrtava. Poplavljeno je puno podrumskih prostorija, automobila i uredskih prostorija u prizemljima objekata.

U gradu Novigradu voda je prodrla u Dom umirovljenika, a poplavljena je i nova sportska dvorana.
 
Stanju u prometu: uz malogranični prijelaz Jelovice od 09,15 otvoren je granični prijelaz Požane ali samo za osobna vozila. Na slovenskoj strani poradi odrona i dalje postoje suženja kolnika pa je zatvoren promet za autobuse i teretna vozila. I dalje su zatvoreni prijelazi Kaštel i Plovanija.
 
Svi kapaciteti sustava ZiS su aktivirani ili u pripravnosti, a to znači sve JVP i DVD-i, komunalna poduzeća i vlastiti pogoni u Umagu i Novigradu, Hrvatske vode i Istarske ceste.

Prema zaključku Županijskog stožera ZiS, lokalna zajednica ima dostatne kapacitete u smislu potopnih pumpi, radnih strojeva i opreme. Eventualno bi se u kasnijoj fazi moglo potraživati sušilice za zidove.

Kiša trenutno ne pada i na pomolu je razvedravanje. Nakon opadanja vodostaja pristupiti će se ispumpavanju objekata koje će potrajati minimalno 3 dana.

20. rujna -stanje u 06:00 sati:
Još uvijek je zatvoren granični prijelaz Kaštel kao i cesta D 300 Buje – Umag. Tijekom noći nastavljene su zadaće na ispumpavanju vode na objektima u gradu Umagu i sportskoj dvorani u Novigradu.


ŽUPANIJA Međimurska
Centar za obranu od poplava Varaždin donio je rješenje o uspostavi redovne obrane od poplava na rijeci Muri dana 18. rujna 2010. godine u 18,10 sati (vodostaj na rijeci Muri kod Murskog Središća dosegnuo +330 cm) za dionice br. 40/II, 40/I i 39 Bukovje-Goričan. Kako je vodostaj rastao, proglašena je i izvanredna obrana od poplava dana 19. rujna 2010. godine u 14,00 sati (+360 cm). Maksimalni vodostaj je zabilježen 19. rujna 2010. godine u 19,00 sati (+373 cm). Najviši vodostaj rijeke Mure bio je zabilježen 2005. godine kada je izmjereno +507 cm u Murskom Središću.

Centar za obranu od poplava Varaždin donio je rješenje o prekidu izvanredne obrane od poplava na rijeci Muri dana 20. rujna 2010. godine u 04,15 sati i rješenje o prekidu redne obrane od poplava na rijeci Muri dana 20. rujna 2010. godine u 11,00 sati.
Trenutni vodostaj rijeke Mure u 12,00 sati iznosi 296 cm s tendencijom daljnjeg opadanja.
Centar za obranu od poplava Varaždin donio je rješenje o uspostavi redovne obrane od poplava na rijeci Dravi dana 19. rujna 2010. godine u 07,00 sati (protok na rijeci Dravi na brani HE Varaždin premašio 800 m3/s) za dionicu br. 36 – rijeka Drava od HE Varaždin do željezničkog mosta Varaždin.

Dana 20. rujna 2010. godine u 07:00 sati Centar za obranu od poplava Varaždin donio je rješenje o prekidu redovne obrane od poplava na rijeci Dravi.
Županijski centar 112 Čakovec je po proglašenju redovne obrane od poplava dostavio rješenja općini Sveti Martin na Muri, gradu Mursko Središće i općini Podturen, a za rijeku Dravu općini Nedelišće. Također su telefonski obaviješteni načelnici općina i gradonačelnik, te župan Međimurske županije. Putem medija o stanju na rijeci Muri informirano je stanovništvo.

Zbog novoizgrađenih nasipa u Podturnu i maksimalnog vodostaja od +373 cm ovom prilikom nije bilo ugroženo stanovništvo i kuće. Također zbog izgrađenog nasipa u Trnovcu nije prijetila opasnost od rijeke Drave romskom naselju u Trnovcu.
U medijima i na televiziji pojavili su se neki netočni podaci o evakuaciji iz romskog naselja Lončarevo kod Podturna zbog poplave rijeke Mure i poplavljeni kuća u Pribislavcu zbog prelijevanja vode iz kanala Lateralac.
Zbog kišnog vremena i velikih oborinskih voda u romskom naselju Lončarevo dvije obitelji napustile su svoje kuće zbog 5-10 centimetara vode.
U Pribislavcu je bilo pod vodom desetak dvorišta i podruma zbog oborinskih voda i neizgrađenosti kanala uz ceste na najnižem dijelu naselja Pribislavec. Nije došlo do prelijevanja vode iz kanala Lateralac. Cijeli vodnogospodarski sustav (kanali i inundacije) u okolici Pribislavca je funkcionirao na maksimalnim vodostajima, ali nije došlo do prelijevanja.
Vatrogasci su imali ispumpavanja vode iz podruma, te jedno spašavanje životinja (4 ovce i 2 psa) sa ranča obitelji Hren u Pribislavcu.


ŽUPANIJA Karlovačka
Uslijed povećanog porasta vodostaja došlo je do prelijevanja rijeke Kupe na lokalnim cestama, u Gradu Karlovcu Ulica Obala Trnskog je zatvorena za sav promet i u naselju Levkušje na području Grda Ozlja na cesti Ozalj - Trg - Levkušje - Donje Pokuplje i lokalna cesta Husje - Kobilić kod Ozlja.


ŽUPANIJA Varaždinska
Došlo je do izlijevanja vode iz starog korita rijeke Drave na prometnicu u mjestu Lovrečan Otok.
Korita rijeka Plitvice i Bednje su maksimalno ispunjena te je došlo do izlijevanja u nižim predjelima. Uglavnom su poplavljene poljoprivredne površine.

Rijeka Bednja izlila se kod grada Ivanca i poplavila je županijsku cestu Jerovec-Kaniža koja je zatvorena za promet, trenutno nema opasnosti za obližnje kuće.

Rijeka Plitvica izlila se kod naselja Zamlača (oko 5 km od Varaždina u pravcu Ivanca) i prijeti kućama.

U naselju Možđenec (prigradsko naselje grada Novog Marofa) bujica lokalnog potoka je potkopala temelje kuće i popucali su zidovi.
Zbog velike količine padalina i pojave bujica došlo je do odrona dijela prometnice u mjestu Kaštelanec i odrona zemlje na prometnicu u mjestu Sveti Ilija.


ŽUPANIJA Koprivničko-križevačka
Dana 19. rujna od kiše, koja traje već tri dana, na području Koprivničko-križevačke županije je došlo je do izlijevanja nekih kanala i ugroze po ljude i materijalna dobra.
Od 03:59 sati građani su počeli dojavljivati o vodi u podrumima, klizištima, manjim odronima zemlje, te o vodi na cestama, kao i opasnom porastu potoka Koprivnice (koji protječe kroz samu Koprivnicu).

Oko 06:50 voda se počela izlijevati iz korita, ugrožavajući sam grad na nekoliko mjesta. Hitnom akcijom PUZS je pokrenuo vatrogasce, policiju Hrvatske vode i sve ostale, koji su pomogli u dovozu pijeska, kojim su punjene vreće i rađeni zečji nasipi. Akciji su se priključili i građani, uz čiju se pomoć uspjelo spriječiti daljnje izljevanje.

Slična situacija je u gradu Đurđevcu i u općinama Novigrad Podravski, Hlebine, Torčec, uglavnom na cijelom nizinskom terenu županije. Akcije traju i dalje i koriste se svi trenutno raspoloživi resursi. Dispečerska služba HŽ-a Križevci dojavila je da je od 11:42 sati zatvorena pruga Križevci - Bjelovar na potezu Cirkvena – Hrsovo radi vode koja teče preko pruge, a prijevoz se organizira autobusom.


ŽUPANIJA BJELOVARSkO-bilogorska
20.09.2010. 10:00 sati
Još je zatvorena Županijska cesta  3282 Orlovac - Dražica
.
Ostale ceste koje su bile zatvorena zbog hidrološke situacije, otvorene su.
Željeznički promet između Bjelovara i Križevaca ponovo je uspostavljen danas od 09,00 sati
Promet državnom cestom D-5 odvija se redovno.

Priloženi dokumenti: