Područni uredi

Sastanak Stožera zaštite i spašavanja Općine Koprivnički Bregi

Temeljem ukazane potrebe (poplave na području Općine Koprivnički Bregi), Općinski načelnik je 12. listopada sazvao Stožera zaštite i spašavanje Općine Koprivnički Bregi kako bi se izvršila analiza stanja obrane od poplave na području Općine, te ocijenila spremnosti operativnih snaga zaštite i spašavanja u izvanrednim situacijama.
Uslijed obilnih oborina u periodu od 18.-22. rujna došlo je do prelijevanja vode iz kanala nastalih provedenom melioracijom, vodotci Lipovec, Brzava, Draganovac te vodotoci koji izviru na Bilogori (Riđina barica i Jaružica), došlo je do plavljenja prometnica, podruma obiteljskih kuća i poljoprivrednih površina gdje je bila potrebna hitna intervencija snaga zaštite i spašavanja s područja Općine. Kako bi se smanjile štete i uspostavila normalizacija života angažirane su vatrogasne snage koje je Načelnica Stožera ZIS posebno istakla i naglasila njihovu spremnost da djeluju u ovakvim i sličnim situacijama. Isto tako pohvaljeni su i iskazana je zahvala svima koji su nesebično pomagali u izvanrednoj situaciji (PZC Cestogradnja, Bistra doo Đurđevac, Policija i mještani). Nakon ovakvih događaja čelništvo Općine iz sredstava izdvojenih za civilnu zaštitu izvršilo je nabavku dviju pumpi koje će poslužiti u slične svrhe, ali stav je Stožera da se i u narednom periodu konstantno ulaže u opremu, ali i u osposobljavanje ljudstva. Isto tako, zaključak je da su Procjena ugroženosti (koja je upućena na suglasnost u PUZS KC) i Plan zaštite i spašavanja temelj za djelotvoran, funkcionalan i operativan sustav zaštite i spašavanja.
Kako bi se spriječila panika mještana koji se do sada nisu susretali s ovakvom vrstom nepogoda u slijedećem općinskom glasilu koje izlazi krajem godine napisat će se upute o načinu postupanja u izvanrednim situacijama kako bi svi skupa bili što spremniji odgovoriti izazovima koje moderno doba postavlja pred nas.

Radnom sastanku Stožera ZIS nazočili su:

Mario Hudić-Načelnik Općine Koprivnički Bregi,
Đurđica Mustaf-Zamjenik načelnika-Načelnik Stožera ZIS Općine Koprivnički Bregi,
Ivan Skec-DUZS/PUZS Koprivnica, član
Miroslav Blažotić- DUZS/PUZS Koprivnica, član
Dragutin Brljak-član stožera ZIS-MUP PU KC KŽ,
Josip Zagorec- član stožera -vatrogastvo,
Marija Čular Turk-članica stožera -liječnik
Priloženi dokumenti: