Područni uredi

Osposobljavanje članova Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatogasnog zapovjedništva Požeško-slavonske županije

ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA

U Županijskoj vijećnici Požeško-slavonske županije, 8. i 9. studenoga provedeno je osposobljavanje članova Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva Požeško-slavonske županije. Dvodnevno osposobljavanje podijeljeno u nekoliko cjelina, provodili su djelatnici DUZS-a. Ispred Požeško-slavonske županije okupljene je pozdravio županov zamjenik i načelnik Stožera ZIS-a Požeško-slavonske županije Ferdinand Troha.

Osposobljavanje su proveli:
 Damir Pilčik – načelnik Centra za specijalističko osposobljavanje,
 Neven Sazbo – načelnik Odjela za operativne poslove i analitiku u Službi za vatrogastvo,
 Miroslav Knežević - načelnik Odjela za operativne poslove i analitiku,
 Dubravka Bartolec – viša stručna savjetnica za obrazovanje u sustavu zaštite i spašavanja,
 Sanja Smetiško - Gašparić – voditeljica Odsjeka za protokol i suradnju,
 Andrijana Maslać – stručna savjetnica za suradnju s pravnim osobama.Prvi dan osposobljavanja govorilo se o sustavu zaštite i spašavanja, obvezama i zadaćama odgovornih osoba zaštite i spašavanja, stožernom upravljanju u kriznim situacijama, odnosima s javnošću te studiji slučaja.
Područni ured zaštite i spašavanje Požega, naime, u suradnji s Centrom za specijalističko osposobljavanje izradio je studiju slučaja temeljenu na poplavama koje su u lipnju ove godine pogodile područje Požeško – slavonske županije, a koju je prezentirao načelnik Odjela za preventivu, planiranje i nadzor PUZS-a Požega, Antun Širac. Na tom stvarnom slučaju prisutnima je prikazan način postupanja PUZS-a Požega u takvim slučajevima i koje bi radnje trebale poduzeti žurne službe, kao i pravne osobe od posebnog značaja za sustav zaštite i spašavanja u svrhu unapređenja samog sustava.
Po završetku studije slučaja analizirani su postupci PUZS-a Požega, te je ocjenjeno da su poduzete sve mjere kako bi se stanje na terenu normaliziralo. 
Prema riječima pročelnice PUZS-a Požega Višnje Gašpar bila je to situacija u kojoj se požeški PUZS našao prvi puta od svoga osnutka, jedno veliko iskustvo u kojem su se djelatnici vrlo dobro snašli, te stekli dodatna znanja za još bolje postupanje u sličnim situacijama. 

Drugoga dana osposobljavanja održana je simulacijska vježba te završna rasprava. Tijekom simulacijske vježbe „Požar industrijskog postrojenja“ članovi Stožera ZiS-a Požeško-slavonske županije, Zapovjedništva CZ-a i Vatrogasnog zapovjedništva upoznati su s načinom funkcioniranja Stožera i Zapovjedništava, načinom donošenja odluka te pravima i obavezama u slučaju velike nesreće ili katastrofe.
 
Nakon završne rasprave, sudionicima osposobljavanja podijeljene su Potvrde o osposobljavanju.

Zajednička je ocjena svih sudionika dvodnevnog osposoblljavanja da su ovakva osposobljavanja veoma korisna i da bi ih u buduće trebalo češće organizirati sa što više praktičnog dijela obuke.

Priloženi dokumenti: