Područni uredi

Vježbe gašenja požara i spašavanja - PLAMEN LONJSKI 2011

Park prirode Lonjsko polje prostire se u središnjem dijelu nizinskog poplavnog područja Save s pojasom uz lijevu obalu Save u ukupnoj površini od 50650 ha, od čega najvećim dijelom područjem Sisačko moslavačke županije (gradovi Sisak, Kutina i Novska, općine Jasenovac, Lipovljani i Popovača) te znatno manjim dijelom područjem Brodsko posavske županije.

Vježba gašenja požara i spašavanja osoba ugroženih požarom održana je 20. ožujka 2011. godine na plinskom polju Vrbak u Repušnici, u sjevernom dijelu Lonjskog polja u vremenu od 12.00 do 13.00 sati.

Pretpostavljen uzrok opasnosti je propuštanje plina na spoju erupcijskog uređaja i tubing glave i izlaženje i zapaljenje plinskog kondenzata, te izlaženje kondenzata u vodu kod ventila regeneracije, tijekom hidrodinamičkih mjerenja na plinskoj bušotini plinskog polja Vrbak.
Operater je uočio propuštanje i telefonom obavijestio dežurnog u županijskom centru 112 Sisak, a kada je pokušao zatvoriti ventil, zbog koncentracije smjese plina pao je u nesvijest. Iz županijskog centra 112 u međuvremenu su obavijestili dežurnog u Vatrogasnoj postrojbi Kutina, Hitnu medicinsku pomoć u Kutini, te dežurnog u kutinskoj policijskoj postaji.
Sudionici vježbe su:
- Vatrogasna postrojba Kutina – organizator vježbe
- DVD Repušnica – domaćin vježbe
- DVD Kutina Grad
- DVD Kutina Selo
- DVD Potok
- DVD Ilova
- Hitna medicinska pomoć Kutina
- Policija Kutina
- PUZS Sisak
Požar je ugašen i osigurano mjesto akcidenta, te je spriječeno širenje kondenzata u vodi.

Priloženi dokumenti: