Područni uredi

Izgradnja zaštitnih objekata za obranu od poplava na rijeci Savi

Kako bi se spriječilo plavljenje Desnog Trebarjeva za visokog vodostaja rijeke Save u mjestu Desno Trebarjevo u Gornjoj Posavini djelatnici Vodoprivrede Sisak d.d. izrađuju temelje na kojima će biti postavljeni betonski elementi u dužini oko 800 metara.

U svrhu smanjenja opasnosti od poplave za grad Sisak i nizvodna naselja izvodi se i rekonstrukcija dijela postojećeg lijevog savskog nasipa u mjestu Palanjek i izrada preljeva kojim će se voda za visokih vodostaja odvoditi u retenciju Lonjsko polje.

Priloženi dokumenti: