Područni uredi

Pokazna vježba zaštite i spašavanja „OMIŠ ZAJEDNO“

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA - PUZS SPLIT

Pokazna vježba zaštite i spašavanja „OMIŠ ZAJEDNO“ održana je u subotu, 05. svibnja 2012. godine s početkom u 11,00 sati ispred Srednje škole „Jure Kaštelan“ u Omišu kao združena pokazna vježba operativnih snaga zaštite i spašavanja Grada Omiša, SD županije i PUZS Split (DUZS).
Vježba se organizirala i provela na inicijativu Grada Omiša i Gradskog društva Crvenog križa Grada Omiša povodom Dana Grada, s ciljem uključenja i provjere razine reagiranja i djelovanja svih sudionika nadležnih za reagiranje i saniranje posljedica izvanrednih događaja na području nadležnosti Grada uz podršku dodatnih relevantnih operativnih snaga zaštite i spašavanja s područja regionalne i državne razine.

Pokazna vježba zaštite i spašavanja Omiš zajedno odvijala se po unaprijed utvrđenom scenariju prema kojem je za vrijeme nastave u zgradi Srednje škole „Jure Kaštelan“ Omiš, uslijed eksplozije plinske boce, nastao požar te se urušio dio učionice. Ravnateljica škole poziva ŽC 112 koji u skladu s težinom nastale nesreće, obavještava sve službe spašavanja kako bi koordinirano i zajednički pristupile žurnom rješavanju problema.

Za saniranje posljedica nastalog izvanrednog događaja izvršeno je niz aktivnosti kao što su: evakuacija učenika i osoblja škole, gašenje požara, traganje i spašavanje ozlijeđenih, izvlačenje ozlijeđenih, pružanje prve pomoći, evakuacija i zbrinjavanje stradalih, te sprječavanje otuđenja imovine za vrijeme kriznog stanja.


Sudionici vježbe:

· GRAD OMIŠ (Stožer ZIS-a)
· DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO OMIŠ
· PUZS SPLIT (DUZS), ŽC 112, DIP- Odjel SPLIT, ODJEL ZIS (DIPCZ Odjel Split)
· HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – Podružnica OMIŠ
· GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA GRADA OMIŠA
· POLICIJSKA POSTAJA OMIŠ
· ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SDŽ, ISPOSTAVA OMIŠ

Aktivnosti u vježbi PUZS SPLIT, ŽC 112, DIP - Odjel DIP SPLIT, ODJEL ZIS-a (DIPCZ Odjel Split):

- ŽC 112 zaprima dojavu o nastalom događaju, prikuplja podatke i distribuira ih žurnim službama. Obavještava žurne službe, izvršava njihovo pozivanje prema dobivenim zapovijedima i poziva sve dodatne resurse te izvršava zadaće i aktivnosti komunikacijske koordinacije uz prosljeđivanje potrebnih informacija odgovornim osobama,
- ODJEL DIP Split obavlja pretraživanje i pronalaženje unesrećenih, te izvlačenje i spašavanje osoba iz urušenog objekata (sudjelovalo 12 pripadnika sa kombi vozilom i opremom)
- ODJEL ZIS-a (DIPCZ Odjel Split) podiže šatore za formiranje trijažnog centra za potrebe hitne medicinske pomoći i službe pružanja prve pomoći Gradskog društva Crvenog križa, uspostavlja šatorsko naselje za zbrinjavanje stradalih i pruža logističku potporu snagama zaštite i spašavanja (sudjelovalo sedam djelatnika uz upotrebu jednog kombi vozila, šatora 5 kom. i poljskih kreveta 8 kom).Po završetku vježbe, upriličeno je svečano postrojavanje pripadnika operativnih snaga i svih sudionika vježbe. Potom su se nazočnima prigodnim riječima obratili načelnik Stožera zaštite i spašavanja, zamjenik gradonačelnika Grada Omiša g. Mijo Mimica i predsjednik Gradskog vijeća Grada Omiša dr. Zvonko Močić, zahvalivši se organizatorima i svim sudionicima vježbe na uspješno odrađenim zadaćama te izvršili dodjelu zahvalnica svim sudionicima Pokazne vježbe zaštite i spašavanja „Omiš zajedno“.

Priloženi dokumenti: