Područni uredi

Edukacija djece

      Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić je u 2017. godini nastavio je sa provedbom Nacionalnog programa edukacije djece u sustavu zaštite i spašavanja. 26. siječnja 2017. god. održano je predavanje u Dječjem vrtiću „Pahuljica“ Gospić.    Edukaciji je prisustvovalo 52 djece starije predškolske dobi koji su pokazali  veliko zanimanje za edukaciju i aktivno su sudjelovali u njezinoj provedbi. Djeca su kroz prezentaciju upoznata sa jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112, žurnim službama i njihovom ulogom u sustavu civilne zaštite.

foto: Dječji vrtić "Pahuljica" Gospić

Priloženi dokumenti: