Područni uredi

Terenska vježba civilne zaštite "ADRIATIC 2018"

duzs

Državna uprava za zaštitu i spašavanje koordinator je u projektu Terenska vježba civilne zaštite ADRIATIC 2018, koji provodi s Upravom za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije, Ministarstvom unutarnjih poslova - Upravom za izvanredne situacije Republike Crne Gore i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske kao projektnim partnerima. Projekt je pripremljen u okviru financijskog instrumenta Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, Poziv za podnošenje prijedloga – vježbe Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Cilj projekta je povećanje pripravnosti u civilnoj zaštiti i poboljšanje odgovora na incidente na moru koji zahtijevaju zajednički odgovor na onečišćenje mora i obale uz pomoć Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

ADRIATIC 2018 će služiti kao platforma koja ima za cilj uključiti sve raspoložive resurse na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, identificirati moguće nedostatke, područja interesa kao i najučinkovitija rješenja za poboljšanje spremnosti i odgovora u slučaju pomorske nesreće.

Osim terenske vježbe civilne zaštite, koja je planirana za svibanj 2018. godine na lokaciji Splitskog akvatorjia, održat će se dvije radionice, jednu na temu Gašenja požara na velikim brodovima i podvodnim aktivnostima, a drugu na temu Odgovora na zagađenje otvorenog mora i obale. Projektom je planirano objavljivanje priručnika Oiled Shoreline Clean-up Manual, koji sadrži upute za čišćenje obale zagađene naftom, a moći će ga koristiti svi uključeni u navedenu tematiku i po završetku projekta.

Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci (1. siječnja 2017. -  30. lipnja 2018.), a ukupan trošak iznosi 718.174€, od kojih Europska komisija financira do 85%.


Foto: Inicijalni sastanak partnera u Zagrebu, 28. siječnja 2017.

Priloženi dokumenti: