Područni uredi

Vježba „Provjera sigurnosne zaštite brodova i luka otvorenih za međunarodni promet“ u „Brodosplit-brodogradilištu“ d.o.o. Split

DUZS-PUZS SPLIT

Sukladno Planu sigurnosne zaštite (temeljem Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet N.N., br.48/04. i br.51/04, te Naputka MUP-a RH koji se odnosi na provedbu tog Zakona), u brodogradilištu „Brodosplit“ održana je opća vježba provjere Plana sigurnosne zaštite brodova i luka otvorenih za međunarodni promet.

Plan sigurnosne zaštite je plan mjera kojima se uređuje zaštita luke, brodova, osoba, tereta, prijevoznih jedinica tereta unutar područja luke od događaja koji ugrožavaju sigurnost ili sigurnosnih prijetnji.

Sudionici Vježbe:
- operativne službe „Brodosplit-Brodogradilište“ d.o.o (profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu, Hitna medicinska pomoć, zaštitarska tvrtka)
- MUP RH, PUSD, OKC PUSD, Odjel za protueksplozijsku zaštitu i Odsjek granične policije za more i zrak
- DUZS, PUZS Split, Županijski centar 112
- Lučka kapetanija Split

te u pripravnosti JVP Grada Splita i UHMP-a SD županije.


Članovi Stožera Vježbe:


 
· Joško Matas, rukovoditelj Službe zaštite na radu i zaštite od požara brodogradilišta „Brodosplit“
· Ivica Čikotić, inspektor sig. plovidbe Lučke kapetanije Split
· Davor Vidan, Lučka kapetanija Split, inspektor
· Petar Škorić, pročelnik PUZS Split
· Slavko Đapić, načelnik Odjela ZiS-a PUZS SPLIT
· Anto Ištuk, voditelj Odsjeka granične policije za more i zrak
· Siniša Stipanđija, pomoćnik načelnika I. Policijske postaje Split PUSD
· Ive Barišić, policijski službenik za pomorsku policiju u PUSD
· Željko Šeravić, viši stručni savjetnik Odjela za zaštitu i spašavanje PUZS Split
· Davor Škare, zapovjednik PVPG Brodosplit
· Dražen Bulić, PESO (Port Facility Security Officer)Pretpostavljeni slijed događaja ove Vježbe je otkrivanje i utvrđivanje sigurnosne prijetnje eksplozivnom napravom postavljene u neposrednoj blizini broda Novogradnje 450 na opremnoj obali-pozicija Stinice u Brodosplit-Brodogradilište“ d.o.o Split. Obaviještena je osoba zadužena za sigurnosnu zaštitu luke u Brodosplit-Brodogradilište“ d.o.o. te se pokreću svi mehanizmi za zaštitu ljudi, broda i luke kroz aktiviranje Plana sigurnosne zaštite broda i luka.
Policijski službenici Odjela za protueksplozijsku zaštitu deaktiviraju eksplozivnu napravu, te potvrđuju da je ista uspješno deaktivirana i time Vježba završava.

Cilj provedbe opće Vježbe je:
- osigurati djelotvornu primjenu odredaba Plana sigurnosne zaštite luka i brodova
- uskladiti djelovanje svih subjekata odgovornih za provođenje mjera sigurnosne zaštite
- provjeriti opći stupanj pripravnosti svih subjekata u pogledu primjene mjera i postupaka, ispravnosti i primjerenosti uređaja i opreme namijenjene sigurnosnoj zaštiti.

Po završetku Vježbe članovi Stožera su napravili raščlambu i analizu, te istu ocijenili uspješnom.

Priloženi dokumenti: