Područni uredi

O nama


Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica, pokriva područje Virovitičko - podravske županije. Osigurava učinkovito izvršavanje poslova i zadaća Državne uprave za zaštitu i spašavanje za područje županije, posebno stručnih poslova civilne zaštite, vatrogastva i djelovanja centra 112.

Područni ured ima sjedište u Virovitici, na adresi Trg bana Josipa Jelačića 18. Djelovanje područnog ureda u smislu procjene rizika i nastanka katastrofe i veće nesreće za područje županije proteže se od rijeke Drave i mađarske granice, preko nizina Podravine i Slavonije pa sve do obronaka Bilogore i Papuka. Djeluje na području tri grada i trinaest općina.

U skladu s Programom opremanja i tehničko - tehnološkog razvoja Državne uprave za zaštitu i spašavanje za razdoblje od 2005. do 2009. godine, Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica očekuje reorganizacija sustava civilne zaštite i vatrogastva te izgradnja potpuno novog sustava prikupljanja hitnih poziva (sustava 112).
Rezultat reorganizacije i izgradnje sustava bit će jedinstveni sustav upravljanja svim žurnim službama u županiji, što bi trebalo osigurati i učinkovitost i racionalnost korištenja raspoloživih resursa na svim razinama u županiji.
Područni ured je poticatelj svih navedenih aktivnosti na području svog djelovanja.

         MAPA ŽUPANIJE                          

    ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA


 Svečano otvaranje novog prostora PUZS-a Virovitica