Područni uredi

Aktualno

25.11.2015.

Tečaj "Upravljanje i zapovijedanje u vatrogasnim intervencijama"

učilište
Tečaj

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je od 17. - 20. studenoga 2015. organizirala tečaj „Upravljanje i zapovijedanje u vatrogasnim intervencijama“