Područni uredi

Aktualno

Poziv na VI. Konferenciju Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa
7.10.2014.

Poziv na VI. Konferenciju Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa

duzs

Pozivamo Vas na VI. Konferenciji Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa

Obavijest stručnim djelatnicima kojima je izdano Uvjerenje za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite i spašavanja
18.7.2014.

Obavijest stručnim djelatnicima kojima je izdano Uvjerenje za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite i spašavanja

duzs

Edukacija za I i II grupu poslova održat će se 03. rujna 2014. u 10:00 sati u Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja

Odluka o osnivanju Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite i Strateški plan razvoja Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite
4.7.2014.

Odluka o osnivanju Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite i Strateški plan razvoja Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite

duzs

ODLUKA o osnivanju Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite i Strateški plan razvoja Državne intervencijske psotrojbe civilne zaštite za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Popis lokacija s opasnim izvorima ionizirajućeg zračenja u RH
12.6.2014.

Popis lokacija s opasnim izvorima ionizirajućeg zračenja u RH

DZRNS

DZRNS je objavio popis lokacija na kojima se u RH provode djelatnosti s opasnim izvorima ionizirajućeg zračenja

Stožerna vježba na EU module civilne zaštite
7.4.2014.

Stožerna vježba na EU module civilne zaštite

Europska unija

U Divuljama se od 5. do 8. travnja održava stožerna vježbe za module civilne zaštite Europske unije.

U Dubrovniku održan stručni skup na temu potresa te postrojavanje postrojbi civilne zaštite
15.3.2014.

U Dubrovniku održan stručni skup na temu potresa te postrojavanje postrojbi civilne zaštite

duzs

U Dubrovniku održan stručni skup na temu potresa te postrojavanje postrojbi civilne zaštite

7.10.2014.

Poziv na VI. Konferenciju Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa

duzs
Poziv na VI. Konferenciju Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa

Pozivamo Vas na VI. Konferenciji Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa

18.7.2014.

Obavijest stručnim djelatnicima kojima je izdano Uvjerenje za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite i spašavanja

duzs
Obavijest stručnim djelatnicima kojima je izdano Uvjerenje za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite i spašavanja

Edukacija za I i II grupu poslova održat će se 03. rujna 2014. u 10:00 sati u Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja

4.7.2014.

Odluka o osnivanju Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite i Strateški plan razvoja Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite

duzs
Odluka o osnivanju Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite i Strateški plan razvoja Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite

ODLUKA o osnivanju Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite i Strateški plan razvoja Državne intervencijske psotrojbe civilne zaštite za razdoblje od 2014. do 2016. godine

12345
12345