Područni uredi

O nama
Ličko - senjska županija je jedna od županija u političko - teritorijalnom sustavu Republike Hrvatske. Nalazi se između Primorsko - goranske županije na sjeverozapadu, Karlovačke županije na sjeveru, Zadarske županije na jugu i jugoistoku te Bosne i Hercegovine na istoku. Pripada većim dijelom Gorskoj Hrvatskoj i manjim dijelom Hrvatskom primorju, dvjema velikim geografski različitim fizionomsko - homogenim cjelinama Hrvatske. Ima središnji geografski položaj i važno spojno značenje unutar prostora hrvatske države. Položaj županije unutar Hrvatske je između južnog jadranskog i sjevernog podunavskog pročelja, odnosno na dodiru rubova velikih hrvatskih geografskih regionalnih cjelina Središnje Hrvatske, Sjevernog Hrvatskog primorja i Južnog Hrvatskog primorja, kao i zapadnih dijelova susjedne države Bosne i Hercegovine, ali i u središnjem dijelu relativno malog i uskog spojnog hrvatskog gorsko - planinskog dinarskog spleta.

Važnost Ličko - senjske županije u hrvatskom prostoru i izvan njega prvenstveno je određena funkcijom geoprometnog križišta između tri vodeća polarizacijska žarišta u državi - Zagreba, Rijeke i Splita, ali još i nekih drugih, kao što su Zadar i Karlovac, zatim pripadnošću njezina kontinentskog područja geostrateškoj i ekološkoj jezgri Hrvatske (Gorska Hrvatska) te autohtonim gospodarskim potencijalima sadržanim u poljodjelskim površinama, šumskom i vodnom bogatstvu, te turistički vrijednim područjima (priobalje), prostorima nacionalnih parkova i parkova prirode te porječjima krških rijeka. U tom kontekstu posebno mjesto pripada Velebitu, najdužoj i najistaknutijoj hrvatskoj planini, koja razdvaja prostor Županije na dva pročelja: primorsko i kontinentalno. Velebit je ujedno Park prirode i svjetski rezervat biosfere unutar kojega su dva nacionalna parka. Tu je i lička gorsko - krška zavala s ortografskim obodom Plješivice i Kapele, koja, zbog svoje geološko - geomorfološke predispozicije, predstavlja najveći prirodni spremnik kvalitetne pitke vode u Hrvatskoj, te izuzetno atraktivne rijeke Gacka, Lika, Una i Korana.

Prema broju i raznovrsnosti zaštićenih prirodnih objekata i lokaliteta Ličko - senjskoj županiji pripada jedno od vodećih, a po njihovu udjelu u ukupnoj površini, apsolutno vodeće mjesto među hrvatskim županijama (2.368 km2 ili 58% površine svih nacionalnih parkova i parkova prirode u Hrvatskoj). Među njima središnje mjesto imaju Nacionalni park Plitvička jezera, Nacionalni park Paklenica i Nacionalni park Sjeverni Velebit te Park prirode i svjetski rezervat biosfere Velebit. Prirodnu baštinu ove županije upotpunjuje bogatstvo raznolikosti drugih zaštićenih objekata prirode, kao što su novi parkovi prirode, strogi prirodni rezervati, posebni rezervati (floristički, šumske vegetacije i park šume), zaštićeni krajolici, zaštićene biljne i životinjske vrste i njihova staništa, hidrološki, geomorfološki i paleontološki spomenici prirode, spomenici parkovne arhitekture. Dobra očuvanost okoliša i značajnije neporemećena ekološka ravnoteža, najviše su izražene u zaštićenim područjima, kao i u onim dijelovima županije koji nisu bili dostupni uzročnicima devastacije. Krška polja, kroz koja teku izuzetno čiste rijeke, kao i okolne planine obrasle šumom, upotpunjuju ugođaj prirodnog i kultiviranog ruralnog krajobraza, neoštećenog industrijalizacijom i popratnim pojavama urbanizacije. Takvu vrijednost županijskog prostora upotpunjuje njezin primorsko - otočni dio kojem pripada jedan od ekološki najčistijih dijelova hrvatskog jadranskog akvatorija. Osobito je važno istaći da je cijelokupni prostopr Ličko - senjske županije prostor krša dakle prostor izuzetne ekološke osjetljivosti.