Područni uredi

EU projekti

IPA Faza II – Suradnja na području civilne zaštite s državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama                

The "Civil Protection Cooperation with the candidate countries and potential candidates Phase II " (IPA CP Cooperation Programme II)

Projekt IPA Faza II – Suradnja na području civilne zaštite s državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama započeo je 5. studenog 2013. i završava 4. studenog 2015. Nastavak je projekta IPA Faze I koji je završio u svibnju 2013. godine. Cilj mu je smanjiti izloženost država Zapadnog Balkana i Turske prirodnim i tehnološko-tehničkim katastrofama, i to:

  • jačanjem učinkovite suradnje korisnika s Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu i drugim važnim institucijama
  • jačanjem sposobnosti korisnika da nastave izgrađivati učinkovit nacionalne sustave civilne zaštite/odgovora na katastrofe te da surađuju na regionalnoj razini

Ključnim aktivnostima i alatima promiče se izgradnja administrativnih, operativnih i političkih kapaciteta, što se postiže obukama, terenskim i stožernim vježbama, radionicama, razmjenama stručnjaka i slično.

IPA Floods

IPA FLOODS
The Programme for Prevention, Preparedness and Response to Floods in the Western Balkans and Turkey

Dvogodišnji projekt IPA FLOODS započeo je 1. siječnja 2015. i završit će 31. prosinca 2016. Projektom je predviđena izgradnja kapaciteta za pripremu i odgovor na poplave putem uspostave multinacionalnih modula civilne zaštite za crpljenje visokog kapaciteta i ograničavanje poplava koji bi trebali djelovati regionalno i u sklopu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Cilj projekta je također i pomoć korisnicima u boljoj pripremi provedbe Direktive o poplavama EU-a.

EU-CIRCLE

Projekt financiran iz financijskog instrumenta Obzor 2020. započeo je u lipnju 2015. godine i završava u svibnju 2018. godine. Konzorciji čine 20 članove, od čega su 3 iz Hrvatske: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Državni hidrometeorološki zavod, Veleučilište Velika Gorica. Projektom je predviđeno:

  • uspostavljanje holističkog okvira za definiciju otpornosti na klimatske utjecaje na europsku infrastrukturu
  • premošćivanje prostornih i vremenskih skala
  • ispitivanje kratkoročne otpornosti te učinkovito razumijevanje i odgovor na ekstremne prirodne pojave velikih razmjera
  • povećanje kapaciteta i baza znanja operatora infrastrukture o povećanju otpornosti na klimatske utjecaje
RECIPE 2015

Nositelj i koordinator provedbe projekta je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a članovi međunarodnog konzorcija za provedbu projekta su Veleučilište Velika Gorica (Republika Hrvatska), Fakultet za sigurnost Sveučilišta u Beogradu (Srbija) i Swedish Civil Contingencies Agency (Švedska).

Ciljevi projekta su unaprijediti transfer znanja, iskustava i najboljih praksi između država, pružiti potporu, poboljšati komunikaciju i koordinaciju između javnog i privatnog sektora, ponuditi inovativna rješenja za zaštitu kritičnih infrastruktura te poboljšati suradnju s akademskom zajednicom u području rasprava i istraživanja. Projekt RECIPE započeo je 01. siječnja 2015. i trajat će do 30. lipnja 2016., a sufinanciran je sredstvima EU.

MURA 2015

Projekt MURA 2015 započeo je u siječnju 2014. godine, a završio 30. lipnja 2015. Vrijednost projekta bila je 484.354,67 EU, od čega je Europska komisija sufinancirala 85%.

Projekt je provodio Konzorcij, kojega su činile Republika Hrvatska u svojstvu koordinatorice projekta, a koju je predstavljala Državna uprava za zaštitu i spašavanje te Slovenija, Mađarska i Austrija kao članice Konzorcija.

Ciljevi projekta bili su potreba usklađivanja zakonodavstva sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama i Direktive EU o poplavama, procjene rizika, poboljšavanje mjera prevencije, odgovora i potpore na međudržavnoj razini i uspostavljanje korisnih procedura kroz razmjenu naučenih lekcija te donošenja standardnih operativnih postupaka za uspostavu sustava ranog upozoravanja.Zbirni pregled započetih projekata, s ciljevima, izvorom financiranja, trenutnim statusom, trajanjem i nositeljima