Područni uredi

Aktualno

Osposobljavanje i smotriranje timova CZ
10.11.2014.

Osposobljavanje i smotriranje timova CZ

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Osposobljavanje i smotriranje pripadnika CZ ON općina i gradova

Vježba evakuacije i spašavanja u HEP-u Požega
1.7.2014.

Vježba evakuacije i spašavanja u HEP-u Požega

Županija Požeško - slavonska

Vježba evakuacije i spašavanja te gašenja požara na upravnoj zgradi HEP-a Požega

Poplava
16.5.2014.

Poplava

Županija Požeško-slavonska

Stanje obrane od poplava sa 19.05.u 6 sati

Vježba zaštite i spašavanja
12.5.2014.

Vježba zaštite i spašavanja

Županija Požeško-slavonska

Održana pokazna vježba spašavanja unesrećenog ronioca iz jezera

Vježba požara i evakuacije
6.5.2014.

Vježba požara i evakuacije

Županija Požeško-slavonska

U osnovnoj školi Julia Kempfa u Požegi održana vježba evakuacije i gašenja požara

Nastavljeno osposobljavanje stožera i zapovjedništava
11.4.2014.

Nastavljeno osposobljavanje stožera i zapovjedništava

ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA

Nastavljeno osposobljavanje stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništava u JLP(R)S

10.11.2014.

Osposobljavanje i smotriranje timova CZ

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Osposobljavanje i smotriranje timova CZ

Osposobljavanje i smotriranje pripadnika CZ ON općina i gradova

1.7.2014.

Vježba evakuacije i spašavanja u HEP-u Požega

Županija Požeško - slavonska
Vježba evakuacije i spašavanja u HEP-u Požega

Vježba evakuacije i spašavanja te gašenja požara na upravnoj zgradi HEP-a Požega

16.5.2014.

Poplava

Županija Požeško-slavonska
Poplava

Stanje obrane od poplava sa 19.05.u 6 sati