Područni uredi

Aktualno

Pliva 2014 - pokazna vježba
10.10.2014.

Pliva 2014 - pokazna vježba

Upotreba besposadne letjelice na pokaznoj vježbi "PLIVA 2014"

Potraga za francuskom državljankom
27.8.2014.

Potraga za francuskom državljankom

Upotreba besposadne letjelice za potragu na minsko sumnjivom terenu.

Priprema sustava vatrogastva za požarnu sezonu
3.7.2014.

Priprema sustava vatrogastva za požarnu sezonu

duzs

DUZS zadužen za koordinaciju aktivnosti svih subjekata provedbe zadaća Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2014.

Požar na Hvaru
5.9.2013.

Požar na Hvaru

županija splitsko - dalmatinska

Požar otvorenog prostora na otoku Hvaru, na predjelu mjesta Zavala

Uvježbavanje pripadnika Državne vatrogasne intervencijske postrojbe
28.8.2013.

Uvježbavanje pripadnika Državne vatrogasne intervencijske postrojbe

duzs - vatrogastvo

U Divuljama provedeno uvježbavanje pripadnika Državne vatrogasne intervencijske postrojbe za protupožarne i spasilačke aktivnosti potpomognute helikopterom

Sastanak GVZ sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima s kontinenta
20.7.2013.

Sastanak GVZ sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima s kontinenta

duzs - vatrogastvo

U DUZS-u održan sastanak glavnog vatrogasnog zapovjednika sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima kontinentalnog dijela RH

10.10.2014.

Pliva 2014 - pokazna vježba

Pliva 2014 - pokazna vježba

Upotreba besposadne letjelice na pokaznoj vježbi "PLIVA 2014"

27.8.2014.

Potraga za francuskom državljankom

Potraga za francuskom državljankom

Upotreba besposadne letjelice za potragu na minsko sumnjivom terenu.

3.7.2014.

Priprema sustava vatrogastva za požarnu sezonu

duzs
Priprema sustava vatrogastva za požarnu sezonu

DUZS zadužen za koordinaciju aktivnosti svih subjekata provedbe zadaća Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2014.

12
12