Područni uredi

Aktualno

Konvencija „Antincendio in mare Sea firefighting“
25.5.2015.

Konvencija „Antincendio in mare Sea firefighting“

Međunarodna konvencija „Gašenje požara na moru“

Smotra vatrogasaca Krapinsko-zagorske županije
18.5.2015.

Smotra vatrogasaca Krapinsko-zagorske županije

duzs

Održana središnja vatrogasna vježba u 2015. godini za Krapinsko-zagorsku županiju

Vježba „Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima“
6.5.2015.

Vježba „Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima“

U sklopu Međunarodne konferencije o gašenju požara iz zraka održana je vježba „Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima“.

Dan Vatrogastva
4.5.2015.

Dan Vatrogastva

Čestitka povodom 4. svibnja, Dana Vatrogastva i Sv. Florijana

Državna vatrogasna intervencijska postrojba
27.4.2015.

Državna vatrogasna intervencijska postrojba

Provedena provjera tjelesnih sposobnosti pripadnika dopunskih snaga DVIP-a iz JVP-a

Program aktivnosti u 2015. godini
27.4.2015.

Program aktivnosti u 2015. godini

Održani radni sastanci u vezi provedbe zadaća iz Programa aktivnosti u 2015. godini

25.5.2015.

Konvencija „Antincendio in mare Sea firefighting“

Konvencija „Antincendio in mare Sea firefighting“

Međunarodna konvencija „Gašenje požara na moru“

18.5.2015.

Smotra vatrogasaca Krapinsko-zagorske županije

duzs
Smotra vatrogasaca Krapinsko-zagorske županije

Održana središnja vatrogasna vježba u 2015. godini za Krapinsko-zagorsku županiju

6.5.2015.

Vježba „Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima“

Vježba „Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima“

U sklopu Međunarodne konferencije o gašenju požara iz zraka održana je vježba „Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima“.

123
123