Područni uredi

Aktualno

Požari otvorenog prostora u RH od 2006. do 2015. godine
17.8.2015.

Požari otvorenog prostora u RH od 2006. do 2015. godine

Analiza broja požara i opožarene površine 2006. - 2015.

Konvencija „Antincendio in mare Sea firefighting“
25.5.2015.

Konvencija „Antincendio in mare Sea firefighting“

Međunarodna konvencija „Gašenje požara na moru“

Smotra vatrogasaca Krapinsko-zagorske županije
18.5.2015.

Smotra vatrogasaca Krapinsko-zagorske županije

duzs

Održana središnja vatrogasna vježba u 2015. godini za Krapinsko-zagorsku županiju

Vježba „Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima“
6.5.2015.

Vježba „Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima“

U sklopu Međunarodne konferencije o gašenju požara iz zraka održana je vježba „Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima“.

Dan Vatrogastva
4.5.2015.

Dan Vatrogastva

Čestitka povodom 4. svibnja, Dana Vatrogastva i Sv. Florijana

17.8.2015.

Požari otvorenog prostora u RH od 2006. do 2015. godine

Požari otvorenog prostora u RH od 2006. do 2015. godine

Analiza broja požara i opožarene površine 2006. - 2015.

25.5.2015.

Konvencija „Antincendio in mare Sea firefighting“

Konvencija „Antincendio in mare Sea firefighting“

Međunarodna konvencija „Gašenje požara na moru“

123
123