Područni uredi

Aktualno

Osposobljavanje za spašavanje iz dubina i visina
10.11.2014.

Osposobljavanje za spašavanje iz dubina i visina

Provedeno osposobljavanje za spašavanje iz dubina i visina – II. stupanj

Pliva 2014 - pokazna vježba
10.10.2014.

Pliva 2014 - pokazna vježba

Upotreba besposadne letjelice na pokaznoj vježbi "PLIVA 2014"

Potraga za francuskom državljankom
27.8.2014.

Potraga za francuskom državljankom

Upotreba besposadne letjelice za potragu na minsko sumnjivom terenu.

Priprema sustava vatrogastva za požarnu sezonu
3.7.2014.

Priprema sustava vatrogastva za požarnu sezonu

duzs

DUZS zadužen za koordinaciju aktivnosti svih subjekata provedbe zadaća Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2014.

Požar na Hvaru
5.9.2013.

Požar na Hvaru

županija splitsko - dalmatinska

Požar otvorenog prostora na otoku Hvaru, na predjelu mjesta Zavala

Uvježbavanje pripadnika Državne vatrogasne intervencijske postrojbe
28.8.2013.

Uvježbavanje pripadnika Državne vatrogasne intervencijske postrojbe

duzs - vatrogastvo

U Divuljama provedeno uvježbavanje pripadnika Državne vatrogasne intervencijske postrojbe za protupožarne i spasilačke aktivnosti potpomognute helikopterom

10.11.2014.

Osposobljavanje za spašavanje iz dubina i visina

Osposobljavanje za spašavanje iz dubina i visina

Provedeno osposobljavanje za spašavanje iz dubina i visina – II. stupanj

10.10.2014.

Pliva 2014 - pokazna vježba

Pliva 2014 - pokazna vježba

Upotreba besposadne letjelice na pokaznoj vježbi "PLIVA 2014"

27.8.2014.

Potraga za francuskom državljankom

Potraga za francuskom državljankom

Upotreba besposadne letjelice za potragu na minsko sumnjivom terenu.

12
12