Područni uredi

Aktivnosti

Zbrinjavanje životinja - 15. rujna 2014.
16.9.2014.

Zbrinjavanje životinja - 15. rujna 2014.

duzs

Zbrinjavanje životinja: Izvješće Veterinarskog ureda Glina od 15. rujna 2014.

Prognoza vodostaja
16.9.2014.

Prognoza vodostaja

duzs

PROGNOZA VODOSTAJA (izvod iz izvješća Hrvatskih voda od 15. rujna u 20:00 sati s dopunama tijekom 15./16. rujna 2014.)

Obrana od poplava - 16. rujna 2014.
16.9.2014.

Obrana od poplava - 16. rujna 2014.

duzs

Trenutno je situacija najteža na području Sisačko - moslavačke, Međimurske i Koprivničko - križevačke županije, dok se stanje u Karlovačkoj županiji postupno normalizira

Održana treća izvanredna sjednica Stožera zaštite i spašavanja RH
15.9.2014.

Održana treća izvanredna sjednica Stožera zaštite i spašavanja RH

duzs

Održana treća izvanredna sjednica Stožera zaštite i spašavanja RH, s pregledom trenutnog stanja po županijama koje su pogođene obilnim padalinama

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite - Odjel Zagreb na poplavama u Karlovcu
15.9.2014.

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite - Odjel Zagreb na poplavama u Karlovcu

duzs

Pet pripadnika DIP-a civilne zaštite - Odjela Zagreb upućeno u pomoć pri evakuaciji stanovništva na poplavom ugroženom području grada Karlovca

Vatrogasne intervencije
15.9.2014.

Vatrogasne intervencije

duzs

Vatrogasne intervencije (prema izvješću Vatrogasnog operativnog središta DUZS-a od 15. rujna 2014.)

16.9.2014.

Zbrinjavanje životinja - 15. rujna 2014.

duzs
Zbrinjavanje životinja - 15. rujna 2014.

Zbrinjavanje životinja: Izvješće Veterinarskog ureda Glina od 15. rujna 2014.

16.9.2014.

Prognoza vodostaja

duzs
Prognoza vodostaja

PROGNOZA VODOSTAJA (izvod iz izvješća Hrvatskih voda od 15. rujna u 20:00 sati s dopunama tijekom 15./16. rujna 2014.)

16.9.2014.

Obrana od poplava - 16. rujna 2014.

duzs
Obrana od poplava - 16. rujna 2014.

Trenutno je situacija najteža na području Sisačko - moslavačke, Međimurske i Koprivničko - križevačke županije, dok se stanje u Karlovačkoj županiji postupno normalizira