Područni uredi

Aktivnosti

Stožerna vježba za Module civilne zaštite Europske unije
22.2.2017.

Stožerna vježba za Module civilne zaštite Europske unije

duzs

DUZS je domaćin stožerne vježbe ModTTX koja se održava od 20. do 24. veljača 2017. godine u Divuljama

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
21.2.2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja

duzs

DUZS provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja

Odluka o obustavi postupka prijema u državnu službu
15.2.2017.

Odluka o obustavi postupka prijema u državnu službu

duzs

Odluka o obustavi postupka prijema u državnu službu

Obilježen Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112
10.2.2017.

Obilježen Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112

duzs

U DUZS-u obilježen Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijema u državnu službu
7.2.2017.

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijema u državnu službu

duzs

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijema u državnu službu

22.2.2017.

Stožerna vježba za Module civilne zaštite Europske unije

duzs
Stožerna vježba za Module civilne zaštite Europske unije

DUZS je domaćin stožerne vježbe ModTTX koja se održava od 20. do 24. veljača 2017. godine u Divuljama

21.2.2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja

duzs
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja

DUZS provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja