Područni uredi

Aktivnosti

Stanje obrane od poplava u Karlovačkoj županiji
13.10.2015.

Stanje obrane od poplava u Karlovačkoj županiji

duzs

Obavljeni radni sastanci djelatnika PUZS-a Karlovac s JLPRS

Aktivnosti DUZS-a tijekom migracijske krize
13.10.2015.

Aktivnosti DUZS-a tijekom migracijske krize

duzs

Poduzete aktivnosti Državne uprava za zaštitu i spašavanje tijekom migracijske krize

Svečano otvorena izložba fotografija i opreme sustava civilne zaštite
2.10.2015.

Svečano otvorena izložba fotografija i opreme sustava civilne zaštite

duzs

U galeriji MORH-a Zvonimir svečano otvorena izložba fotografija i opreme sustava civilne zaštite

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
2.10.2015.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

duzs

Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme

Poziv za medije
2.10.2015.

Poziv za medije

duzs

Poziv medijima na izložbu fotografija i opreme sustava civilne zaštite te svečanu promociju monografije

Terenska vježba ZAŠTITA 2015
28.9.2015.

Terenska vježba ZAŠTITA 2015

PUZS Rijeka

PUZS Rijeka u suradnji sa PGŽ i Gradom Rijekom, 26. rujna 2015. u Rijeci organizirao je i proveo terensku vježbu pod nazivom „ZAŠTITA 2015“

13.10.2015.

Stanje obrane od poplava u Karlovačkoj županiji

duzs
Stanje obrane od poplava u Karlovačkoj županiji

Obavljeni radni sastanci djelatnika PUZS-a Karlovac s JLPRS

13.10.2015.

Aktivnosti DUZS-a tijekom migracijske krize

duzs
Aktivnosti DUZS-a tijekom migracijske krize

Poduzete aktivnosti Državne uprava za zaštitu i spašavanje tijekom migracijske krize

2.10.2015.

Svečano otvorena izložba fotografija i opreme sustava civilne zaštite

duzs
Svečano otvorena izložba fotografija i opreme sustava civilne zaštite

U galeriji MORH-a Zvonimir svečano otvorena izložba fotografija i opreme sustava civilne zaštite