Područni uredi

Aktivnosti

Mališani iz Dječjeg vrtića Konavle učili o spašavanju
30.9.2014.

Mališani iz Dječjeg vrtića Konavle učili o spašavanju

duzs - puzs dubrovnik

PUZS Dubrovnik održao predškolskoj skupini "Žabice" iz Marijinog doma Dječjeg vrtića Konavle edukaciju iz područja zaštite i spašavanja

Promocija knjige Ive Miljak
27.9.2014.

Promocija knjige Ive Miljak

duzs - puzs pazin

Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin inicirao realizaciju i promociju knjige Ive Miljak, sudionice Natječaja za izbor literarnih radova DUZS-a

Prognoza vodostaja
27.9.2014.

Prognoza vodostaja

duzs

Prognoza vodostaja na Sektoru D od 26. rujna u 10:00 sati

Obrana od poplava - 27. rujna 2014.
27.9.2014.

Obrana od poplava - 27. rujna 2014.

duzs

Na području Dunava i donje Drave, u potpunosti prestala ugroza od poplava uslijed proteklog velikog vodnog vala rijeke Drave

Međunarodna simulacijsko - komunikacijska vježba
26.9.2014.

Međunarodna simulacijsko - komunikacijska vježba "Quicksilver"

duzs

Održana međunarodna simulacijsko - komunikacijska vježba "Quicksilver"

Osposobljavanje pripadnika tima za spašavanje iz ruševina
25.9.2014.

Osposobljavanje pripadnika tima za spašavanje iz ruševina

duzs

Osposobljavanje pripadnika tima za spašavanje iz ruševina iz Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite - Odjela Rijeka

30.9.2014.

Mališani iz Dječjeg vrtića Konavle učili o spašavanju

duzs - puzs dubrovnik
Mališani iz Dječjeg vrtića Konavle učili o spašavanju

PUZS Dubrovnik održao predškolskoj skupini "Žabice" iz Marijinog doma Dječjeg vrtića Konavle edukaciju iz područja zaštite i spašavanja

27.9.2014.

Promocija knjige Ive Miljak

duzs - puzs pazin
Promocija knjige Ive Miljak

Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin inicirao realizaciju i promociju knjige Ive Miljak, sudionice Natječaja za izbor literarnih radova DUZS-a

27.9.2014.

Prognoza vodostaja

duzs
Prognoza vodostaja

Prognoza vodostaja na Sektoru D od 26. rujna u 10:00 sati