Područni uredi

Edukacija djece

Obzirom da tehničko-tehnološki razvoj, vremenske i druge neprilike, nemogućnost stalnog nadzora zbog „prezaposlenosti“, te i neki drugi čimbenici  znatno povećavaju mogućnost da se djeca predškolskog i školskog uzrasta, kao najosjetljiviji dio populacije, nađu u situacijama kada su prinuđena pomoći sebi ili osobama oko sebe.

Edukacija djece u području zaštite i spašavanja sve više postaje obveza ne samo sustava redovnog odgoja i osposobljavanja nego i obveza drugih tijela državne uprave i institucija. Slijedom svojih zadaća u području zaštite i spašavanja, Državna uprava za zaštitu i spašavanje pokrenula je aktivnosti nacionalne edukacije kako bi se djecu određenog uzrasta upoznalo s postupcima i načinom ponašanja s ciljem poboljšanja sposobnosti djece za reagiranje u slučaju nastanka prirodnih i drugih civilizacijskih nesreća.

U tom smislu izrađen je program temeljen na iskustvu iz rada s djecom u provedbi programa edukacije iz područja vatrogastva kao i relevantnih spoznaja o takvim programima edukacije u drugim državama. 

Program je koncipiran i razrađen u dva dijela, od kojih je prvi teorijski dio u kojem se djeca upoznaju s načinom ponašanja i njihovim svakodnevnim aktivnostima s ciljem smanjenja mogućnosti za izazivanje požara te načina ponašanja ako u stanu, školi ili predškolskoj ustanovi dođe do nastanka požara. Isto tako, djeca se upoznaju s postupcima i aktivnostima te načinom ponašanja ako dođe do nastanka poplave, potresa ili nekog drugog neželjenog događaja u kojima se mogu naći tijekom svakodnevnog života. 

U drugom dijelu, djeca se upoznaju s brojevima žurnih službi uz objašnjenje načina postupanja i pravilnog postupka pri pozivanju brojeva žurnih službi kao i jedinstvenog broja za žurne situacije 112

Za provedbu edukacije zaduženi su Područni uredi za zaštitu i spašavanje (PUZS) slijedom svoje teritorijalne nadležnosti, a u cilju ujednačenosti njene provedbe, Državna uprava za zaštitu i spašavanja tiskala je prigodni didaktički materijal, “bojanku” za djecu predškolskog uzrasta te “enigmatiku” i raspored sati za djecu školskog uzrasta kao i CD s prezentacijom edukacije djece u području zaštite i spašavanja. 

Slijedom navedene obveze, Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica sačinio je i uskladio sa Županijskom službom za društvene djelatnosti, okvirni Plan edukacije djece u području ZiS koji je prezentiran ravnateljima svih osnovnih škola županije na njihovom kolegiju 22.10.2007.godine. Na području Virovitičko-podravske županije, planirano je edukacijom obuhvatiti oko 1.900 djece 1. i 2. razreda osnovne škole, te oko 600 djece predškolskog uzrasta. 

Provedba navedenog Plana, neposredno se dogovora sa ravnateljima škola poradi potrebe usklađivanja satnica, a započela je dana 13.11.2007.godine u osnovnim školama u Novoj Bukovici i Mikleušu, i provodi se kontinuirano. 

Na predavanjima, pored djelatnika Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, aktivno sudjeluju predstavnici:

  • Hitne pomoći, 
  • Policije,
  • Pripadnici vatrogasnih postrojbi
  • Hrvatskog crvenog križa, 
  • HGSS-Stanica Požega

Provedena predavanja, vrlo pozitivno ocjenjuju, kako ravnatelji škola, tako i nastavnici, a djeca su pokazala veliku zainteresiranost uz aktivno učestvovanje.